Varning för bedragare

Vi blir då och då uppmärksammade på att det finns personer som utger sig för att komma från NSVA eller "vattenverket", men som har andra, oärliga, avsikter. Vi vill därför utfärda en varning för detta. 

NSVA sköter drift och underhåll av VA-ledningarna i gatan, inte vatten och avlopp inne i fastigheterna. Är det någon som vill titta på dina VA-ledningar inne i fastigheten är det inte någon från oss. Inte heller om någon säger sig vilja komma in och läsa av din vattenmätare. Mätaravläsning sköter du själv som kund. 

Hembesök alltid förbokade

Hembesök från NSVA är alltid förbokade. Medarbetare från NSVA legitimerar sig vid besök, bär kläder med NSVA:s logga väl synlig samt kör bil med tydlig NSVA-logga på. 

Är du osäker på om det verkligen är en NSVA-medarbetare, ring oss på telefon 010-490 97 00.

När gör NSVA hembesök?

Mätarbyten

Den vanligaste anledningen till hembesök är mätarbyten. Ungefär vart tionde år kommer en tekniker från NSVA hem till våra kunder för att byta vattenmätaren. Dessa besök tidsbokas alltid innan.

Bor du i lägenhet har du vanligen ingen egen vattenmätare i lägenheten.

Läs mer om och se en film om mätarbyten >>

Vattenprover

Tekniker från NSVA tar regelbundet vattenprover för att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet. Proverna tas på offentliga och kommersiella platser. 

Vid kundklagomål tar vi även vattenprover hemma hos privatpersoner. Dessa besök tidsbokas alltid innan.

Läs mer om vattenprover >>

Vattenläcka

I samband med en vattenläcka på gatan knackar våra arbetsledare ibland på (om vi har möjlighet) och meddelar att vattnet kommer att stängas av.

Vi går aldrig in i en fastighet och kontrollerar om vatten och avlopp fungerar.

Äldre särskilt utsatta

Många bedrägare har specialiserat sig på att lura äldre. Varna därför gärna äldre i din omgivning för detta. 

Läs mer om bedrägeri och hur du anmäler detta på Polisens webbplats.