Öresundsverket i Helsingborg byggs över och möjliggör stadsutveckling i Oceanhamnen

Så här planeras Öresundsverket se ut efter övertäckningen. Illustration: Fojab arkitekter.

Den nya stadsdelen Oceanhamnen i H+området ska växa fram i närheten av Helsingborgs reningsverk Öresundsverket. För att detta ska fungera, framförallt med tanke på lukt, kommer NSVA att bygga över delar av Öresundsverket. På det sättet integreras samhällsviktig verksamhet med modern stadsförnyelse.

De mest luktspridande bassängerna på Öresundsverket ska byggas över, de delar som är längst bort och luktar minst lämnas öppna. Lukten från de överbyggda delarna ska ledas upp i Öresundskrafts skorsten på Västhamnsverket, varifrån den sedan snabbt sprids på hög höjd.

Ny teknik med tre olika avloppsledningar

Då den nya stadsdelen Oceanhamnen ligger så nära reningsverket har NSVA, NSR och Helsingborgs stad beslutat att testa ny modern teknik för att ta hand om spillvatten och matavfall i området. Istället för traditionella avlopps- och insamlingssystem kommer Oceanhamnen att byggas med tre separata avloppsledningar - en för svartvatten (toalett), en för gråvatten (bad, dusch, tvätt) och en för matavfall (via köksavfallskvarn). Det kommer även att installeras vakuumtoaletter, dels för att få en effektivare hantering av svartvattnet och ökad produktion av biogas, dels för att minska vattenanvändningen vid toalettspolning.

RecoLab med utvecklingsanläggning, testbädd och showroom

Avloppsvattnet från Oceanhamnen kommer att behandlas i en ny utvecklingsanläggning som byggs bredvid de befintliga rötkamrarna på Öresundsverket.

– Genom att ta hand om svartvatten och matavfall separat väntas biogasproduktionen fördubblas jämfört med traditionellt system. Gråvattnet är ett "renare" vatten varför reningen av detta blir mindre resurskrävande och därmed mer energieffektiv, berättar Marinette Hagman, forsknings- och utvecklingsansvarig på NSVA.

I anslutning till utvecklingsanläggningen byggs en testbädd. Här ska det bedrivas utveckling och forskning för att se vilket sätt som är det optimala för att ta tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och matavfallet. Denna verksamhet har fått stöd av Vinnova.

I samma byggnad som utvecklingsanläggningen och testbädden kommer det att byggas ett besökscentrum med showroom. Dessa tre enheter bildar projekt RecoLab.

Här kan du läsa mer om RecoLab.