Sorterande avloppssystem i H+

 

10 000 invånare och 30 000 kvadratmeter kontor. När H+ växer fram i Helsingborg sker det med revolutionerande teknik och med miljön i fokus. NSVA bidrar med avloppssystem som går hand i hand med en hållbar framtid.

Etapp 1 i H+ är på gång. Enligt planen ska de första människorna flytta in i den nya stadsdelen precis vid Öresund någon gång 2018. Under sig kommer de att ha ett vatten- och avloppssystem som ligger alldeles i teknikens framkant.

Tre avloppsledningar

Marinette Hagman, som är forsknings- och utvecklingsansvarig på NSVA, berättar:

– Vi kommer att sortera avloppsvattnet och matavfallet. Vi kommer att ha en ledning för toalettvatten, en för tvätt, dusch och bad, en för matavfall. Flödena samlas i tankar och tas om hand i en helt ny anläggning.

Vad är poängen med det här då? Jo, när man separerar flödena får man möjlighet att utnyttja de resurser de innehåller på ett optimalt sätt. Alla flödena erbjuder resurser.

– Det finns resurser i form av värme, organiskt material och näringsämnen. Ju mer koncentrerade flöden, ju bättre kan man ta hand om resurserna. Vi kan producera biogas som går ut till stadsnätet. Vi kan återföra näringsämnen till jordbruksmark. Värmeenergin vi får från gråvattnet, alltså från tvätt, dusch och bad, kan vi använda till att värma husen i H+ eller i våra egna processer.

Sorterande system med mervärden 

H+ ska bli ett område för den gröna, urbana människan.

– Det är en extremt hög miljöprofil på hela H+. Det är den profilen som drivit på och satt ribban för vår del i H+. Ett sorterande system ger mervärden.

Planerna för det helt nya VA-systemet har väckt intresse. Helsingborg har varit värd för en konferens där människor från många delar av världen träffades för att utbyta kunskap och erfarenheter. Samtidigt har det väckts en och annan fråga. Fungerar det nya systemet lika bra som de befintliga? Vad blir de ekonomiska konsekvenserna? Marinette Hagman och hennes gäng jobbar med alla aspekter. Frågetecken ska bli utropstecken.

– 2016 börjar vi planera för att lägga ledningarna under H+. När vi bygger behandlingsanläggningen på Öresundsverket ska vi också bygga någon form av showroom. Dit ska alla kunna komma och titta på tekniken och funktionen.  

Mer information


Marinette Hagman
FoU-ansvarig
marinette.hagman@nsva.se
010-490 98 17

Mer information om H+