Miljörapporter

Varje år gör vi en miljörapport med tillhörande emissionsdeklaration för reningsverken inom NSVA. Nedan finns de senaste årens rapporter.

För äldre miljörapporter eller om du har frågor, hör av dig till oss på tel 010-490 97 00 eller e-post kundservice@nsva.se.