Materialarkiv

Här hittar du aktuella trycksaker från NSVA. 

Om du är intresserad av materialet i tryckt form, vänligen mejla kundservice@nsva.se.

Avtal & Bestämmelser

ABVA - Allmänna bestämmelser för brukande av Skåne Nordvästs kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar
[Produktionsår: 2009. Nytryck 2011]

 

 

Företagspresentation & anläggningar

Ditt dagliga vatten 
Företagspresentation om NSVA 
[Produktionsår: 2011]

Lundåkraverket
Folder om det kommunala avloppsreningsverket i Landskrona.
[Produktionsår: 2014

 

Torekovsverket
Folder om det kommunala avloppsreningsverket i Torekov, Båstads kommun.
[Produktionsår: 2014]

Öresundsverket
Folder om det kommunala avloppsreningsverket i Helsingborg.
[Produktionsår: 2014]

Rent vatten. Ett jobb för livet.
Folder om att jobba på NSVA. 
[Produktionsår: 2013]

Vattnets kretslopp i Helsingborg
Informationsmaterial om vattnets kretslopp i Helsingborg. Huvudsaklig målgrupp: åk 4-9.
[Produktionsår: 2010, uppdaterad 2012]

Vattnets kretslopp 
Informationsmaterial om vattnets kretslopp inom NSVA. Huvudsaklig målgrupp: åk 4-9.
[Produktionsår: 2012]

 

Informationsblad

Om din VA-taxa
Informationsblad om fakturan och de olika delarna i VA-taxan. 
[Produktionsår: 2013]

Autogiro och e-faktura - Betala dina fakturor enkelt och bekvämt
Information om autogiro och e-faktura samt medgivande till autogiro. 
[Produktionsår: 2011. Nytryck 2013.]

Undvik matfett i avloppet
Informationsblad till kunder [Produktionsår: 2012]

Information om dricksvattenprov
Lämnas ut i samband med provtagning. [Produktionsår: 2012]

Information om avstängningsventil LK580
[Produktionsår: 2013]


Information återströmningsskydd/backventil
[Produktionsår: 2013]

 


Informationsbroschyrer

Hjälp oss att få renare vatten - Information för företag
Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. [Produktionsår: 2012]

Information för fastighetsägare om källaröversvämning
[Produktionsår: 2011]

Riktlinjer för slam- och oljeavskiljare inom NSVA
[Produktionsår: 2011]

Riktlinjer för utsläpp från fordonstvätt inom NSVA
[Produktionsår: 2011]

VA på landsbygden
Information för boende utanför verksamhetsområde för kommunal VA. [Produktionsår: 2011]

Var landar regnet hos dig?
Information för fastighetsägare om separering av dag- och spillvattenledningar 
[Produktionsår: 2015]

 

Dagvattenpolicy & dagvattenplan

Dagvattenpolicy Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30 
[Produktionsår: 2014]

Dagvattenpolicy Båstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-04 
[Produktionsår: 2015]

Dagvattenpolicy Helsingborgs stad Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-16.
Uppdatering av tidigare dagvattenpolicy från 2007. [Produktionsår: 2015]

Dagvattenpolicy Landskrona stad Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-21
[Produktionsår: 2012]

Dagvattenpolicy Svalövs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25
[Produktionsår: 2013]

Dagvattenpolicy Åstorps kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27 
[Produktionsår: 2012-13]

Dagvattenplan Helsingborg. Antagen av stadsbyggnadsnämnden 2015-11-19.
[Produktionsår: 2015]

 


Kundblad

Läs senaste och alla tidigare kundblad.