Information till dig som leverantör

Från och med 1 april 2019 är det krav att skicka elektroniska fakturor till offentlig sektor. NSVA som kommunalt ägt bolag omfattas också av det kravet.

Här kan du läsa mer om lagen och dess krav.  

Leverantörer som kan skicka e-fakturor
NSVA samarbetar med två VAN-operatörer, Pagero och Inexchange. 

GLN-Nummer: 7350089120001
PEPPOL: 0007:5567653786  

Kontakta oss på mejladressen nedan om ni har frågor angående anslutning eller fakturering. 

Leverantörer som inte fakturerar elektroniskt idag
Inexchange erbjuder leverantörer att årligen registrera 100 stycken fakturor gratis. Är detta ett intressant alternativ, vänligen kontakta Inexchange för ytterligare information.  

Fakturor till NSVA kräver giltig referens
Samtliga fakturor ska inneha en korrekt utställd referens. En referens består av NSVA+ fyra siffror, tex NSVA9999. Är du osäker över vilken beställarreferens du ska ange på fakturan, kontakta din kontaktperson på NSVA.  

Byggtjänster
Eftersom NSVA är klassat som ett byggföretag ska tjänster som omfattar byggtjänster faktureras med omvänd betalningsskyldighet. Information om byggmoms hittar du här

Artikelnummer
För att kunna analysera våra inköp kategoriseras varje rad på fakturan när den läses av i ekonomisystemet och därefter matchas. För att den inlästa informationen ska läsas in korrekt krävs att varje avtalad tjänst/artikel har ett unikt artikelnummer.   

Den enhet som priset avser ska även uppges på fakturan, till exempel är det timmar priset avser ska timmar vara redovisat i enhetsfältet på e-fakturan.  

Kontakta oss
E-post: leverantor@nsva.se

Fakturaadress:
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Box 5065
250 02 Helsingborg