Leverantörer

NSVA använder sig av elektronisk fakturering för leverantörsfakturor för en säkrare och mer effektiv hantering. 

För att fakturahanteringen ska gå snabbt och smidigt ska fakturan vara:

  • Korrekt utställd med vårt bolagsnamn, organisationsnummer samt faktureringsadress. Se Skatteverkets riktlinjer över vad en faktura måste innehålla.
  • Märkt med beställarreferens: NSVA + fyra siffror. Exempelvis NSVA9999. Om du är osäker över beställarreferensen kontakta din kontaktperson på NSVA.
  • Vid fakturering av byggtjänster ska detta ske utan moms (eftersom NSVA är klassat som byggföretag) - tänk på att även ha med upplysningstext kring omvänd betalningsskyldighet samt vårt VAT-nr (SE556765378601). Fakturor som avser byggtjänst som fakturerats med moms kommer att returneras. Information om byggmoms på Skatteverkets webbplats 

Om du är osäker på om tjänsten du utfört för vår räkning är byggtjänst är du välkommen att kontakta oss innan faktureringen. Kontakta administratör Sara Kronholm, tel 010-495 87 85.

Faktureringssätt

Vi eftersträvar att majoriteten av våra leverantörsfakturor ska skickas elektroniskt som EDI- eller svefaktura via någon av våra VAN-operatörer. Vi har ingen möjlighet att ta emot PDF-fakturor via e-post.

Elektroniska fakturor

Är du intresserad av att skicka elektroniska fakturor till NSVA AB? Vi har samarbete med två VAN-operatörer, Pagero och InExchange. Som leverantör kan du välja vilken aktör/lösning som passar dig bäst.

Mejla följande uppgifter till vald aktör:

  • Företagsnamn
  • Momsregistreringsnummer
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Systemleverantör

Om du är en mindre leverantör som inte har avtal med en VAN-operatör eller saknar ett affärssystem som möjliggör elektronisk fakturering finns det en webbaserad tjänst hos InExchange. Det är kostnadsfritt att registrera upp till 100 elektroniska fakturor per år. Första gången du använder tjänsten krävs en registrering. Konakta InExchange för mer information.

Om du har några frågor kring elektronisk faktura får du gärna kontakta oss via e-post leverantör@nsva.se

Fakturor via posten

Vi tar även emot fakturor via post. Det är viktigt att fakturorna ställs till vår fakturaadress. Observera att det endast är leverantörsfakturor som ska skickas till denna adress. Örvig korrespondens ska skickas till vår postadress.

Fakturaadress (endast fakturor)

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Box 5065
250 05 Helsingborg

Postadress (övrig korrespondens)

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB / NSVA
Box 2022
250 02 Helsingborg