Media och informationsmaterial från arbetet med slukhålet i Helsingborg

På denna sida hittar du bilder, film och övrigt informationsmaterial som rör slukhålet och arbetet med att bygga upp den nya spillvattenkammaren i korsningen mellan Johan Banérs gata och Pålsjögatan.

Detta har hänt

Den 24 november 2017 upptäcktes ett slukhål i korsningen mellan Johan Banérs gata och Pålsjögatan. Cirka 30 kubikmeter massor i form av sand och grus hade då runnit ut i ledningsnätet efter att en spillvattenkammare gått sönder. En spillvattenkammare är en knutpunkt för flera inkommande spillvattenledningar. Kammaren samlar upp spillvattnet (avloppsvattnet) och leder det sedan vidare i en ledning. NSVA har byggt en ny spillvattenkammare. Entreprenör var NCC.

Film inspelad i december 2017

Bilder tagna i november 2017

Så här började det...

 Hålet i asfalten visade sig vara ett så kallat slukhål.

Det jobbas dygnet runt.


Bilder tagna i december 2017

Arbetet med att börja bygga den nya spillvattenkammaren ska snart sätta igång.

En del av gänget som jobbade med slukhålet när det upptäcktes.

Informationsskylten som fanns uppsatt vid byggarbetsplatsen. Klicka för större originalversion i PDF.


Bilder tagna i februari

Slukhålet från ovan.