Information

Information

EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning (GDPR, The General Data Protection Regulation) som började gälla den 25 maj 2018. Den nya dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, PuL, och är en skärpning av personuppgiftsskyddet. De nya reglerna innebär hårdare krav på hur personuppgifter måste, kan, får och bör hanteras.

Så hanterar NSVA dina personuppgifter

På NSVA samlar vi in personuppgifter vid ett par tillfällen. Det sker bland annat när vi lägger upp nya kunder i våra system. Personuppgifter om kunder används bland annat för fakturering och kravhantering av bruknings- och anläggningsavgifter, kontakter vid olika sorters VA-ärenden (till exempel synpunkter på dricksvattenkvalitet) och vid mätarbyten.

Ta bort personuppgifter

Om du vill att NSVA ska ta bort några av dina personuppgifter är du välkommen till vårt huvudkontor på Rönnowsgatan 12, Helsingborg. Här får du legitimera dig och ange dina önskemål. Därefter har vi 30 dagar på oss att hantera ärendet.

Tänk på att vissa personuppgifter inte kan tas bort, det gäller de uppgifter som behövs för att vi ska kunna fakturera dig för din VA-förbrukning och för att vi ska kunna hantera dina övriga VA-ärenden på ett korrekt sätt.

Upphandling av NSVAs dataskyddsombud pågår.

Kontakt
dataskyddsombud@nsva.se