Pool

Behöver jag betala avloppsavgift när jag fyller poolen?

Ja, det måste du. Allt vatten som förbrukas inom fastigheten ska det även betalas avloppsavgift för. Detta gäller även om du t ex vattnar i trädgården.
Vi ska bygga pool, vad bör vi tänka på?

Om du bygger en pool och ansluter poolen till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du göra en va-anmälan. Du kan också behöva bygglov. Kontrollera med din kommun vad som gäller där du bor.

Om det rör sig om en pool med egen pumpanläggning, som inte påverkar VA-installationen, behöver du inte göra VA-anmälan.

Läs våra råd kring poolbygge.

Hur bör jag göra när jag ska tömma poolen?

Vid tömning av poolen ska vattnet i första hand tas omhand på den egna fastigheten. Detta görs lämpligen genom att vatten får infiltrera över gräsyta eller dylikt. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Det är även viktigt att se till att vattnet inte ställer till problem för grannar.

Tänk även på att inte använda poolkemikalier precis innan tömning. Att tömma poolen så att det rinner ut på gatan och ner i gatubrunnar är olämpligt. I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt och om du väntar några dagar efter senaste klorering kan gatubrunnar ändå vara ett alternativt tömningsställe. I de flesta områden leds vattnet från gatubrunnarna via dagvattensystemen ut i våra vattendrag. Om smutsigt/klorerat vatten töms i dessa kan det skada växt- och djurlivet.

Läs våra poolråd

Vad ska jag tänka på vid valet av poolkemikalier?

Det finns mängder av poolkemikalier och lika många tillverkare. Tyvärr är inga av dessa produkter miljömärkta. Hur kan man hjälpa miljön utan miljövänliga kemikalier? Det kan man faktiskt. Genom att alltid läsa användarinstruktioner och följa den doseringsmängd som finns på respektive förpackning. Överdosera inte. Och sist men inte minst: Använd inte kemikalier om det inte behövs.

Läs våra poolråd

Hur gör jag för att fylla poolen?

Planera din fyllning för det kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, lite beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten. Så fyll inte den samtidigt som grannen. Se till att slangen är över vattenytan (brutet vatten) under hela påfyllningen. På så sätt riskerar inte eventuellt förorenat vatten att hamna i det kommunala dricksvattennätet.

Läs våra poolråd