Vattenmätare

Hur gör jag för att lämna mätarställning?

Du lämnar enkelt mätarställningen på våra kundsidor. Om du inte läst av vattenmätaren på länge får du en påminnelse om att läsa av mätaren från oss.

Varför har jag fått så hög faktura?

Kontrollera så att mätarställningen stämmer. Kanske har mätarställningen inte lästs av på länge och den preliminära förbrukningen är för hög. Det kan också bero på att mätarställningen justerats efter en avläsning och att du tidigare debiterats för lite. För att du ska faktureras för din faktiska förbrukning är det viktigt att läsa av vattenmätaren regelbundet, minst en gång om året. Du kan lämna mätarställningen via våra kundsidor.

Hur ofta bör jag läsa av min vattenmätare?

Vi rekommenderar att du läser av vattenmätaren minst en gång varje år. För att du ska faktureras för din faktiska förbrukning är det viktigt att läsa av vattenmätaren regelbundet. Om du inte läst av vattenmätaren på länge får du en påminnelse om att läsa av mätaren från oss. Du kan lämna mätarställningen via våra kundsidor.

Hur vet jag att jag faktureras för rätt förbrukning?

Din årsförbrukning är beräknad utifrån din senaste avläsning. Årsförbrukningen ligger till grund för den beräknade mätarställning du faktureras för. För att kontrollera att du blir fakturerad för rätt förbrukning kan du jämföra den beräknade mätarställning på din faktura med vad din vattenmätare faktiskt visar.

Varför har jag inte fått något avläsningskort?

Vi skickar ut avläsningskort en gång per år. Om du saknar avläsningskort men vill läsa av din vattenmätare kan du när som helst logga in här och lämna en avläsning. Du behöver ditt kundnummer och anläggningsnummer.

Kan jag få min årsförbrukning justerad?

Förändras antalet personer i hushållet hör av dig till kundservice@nsva.se så höjer eller sänker vi din årsförbrukning. Vi beräknar att en vuxen person förbrukar ca 50 kbm/år och ett barn 30 kbm/år.

Min avläsning godkändes inte när jag lämnade den på kundsidorna.

Vi har en nedre och övre gräns för procentuell avvikelse i årsförbrukning Det är en säkerhetsåtgärd så att man inte läst av fel mätare, skrivit in siffrorna fel o s v. Du kan då istället maila in din avläsning till kundservice@nsva.se så registrerar vi den manuellt, skicka gärna med en förklaring om vad som kan ha orsakat avvikelsen.

Min beräknade mätarställning stämmer inte med min verkliga mätarställning.

Det är inte möjligt att fjärravläsa vattenmätaren. Därför faktureras du för en beräknad förbrukning mellan dina avläsningar. Om du tycker att din verkliga mätarställning skiljer sig från din beräknade mätarställning är det dags att lämna en avläsning. Om din avläsning skiljer sig från det beräknade värdet med 25 kbm eller mer, och kommer in till oss inom 15 dagar från fakturadatum, kan vi göra om din faktura så du får en mer korrekt förbrukning. Är avvikelsen mindre än 25 kbm eller kommer in till oss efter 15 dagar från fakturadatum kommer avläsningen korrigeras på nästkommande faktura. Du lämnar enkelt din mätarställning genom att logga in på våra kundsidor.