Faktura

Jag vill veta vad jag har för driftkostnader på min fastighet eftersom jag behöver dessa uppgifter till min energideklaration/inför ägarbyte

Informationen till din energideklaration hittar du på din faktura. De uppgifter du ska behöver till energideklarationen är årskostnad och årsförbrukning. Vill du ha information om tidigare år kan du alltid gå tillbaka till det årets fakturor och ett tips är att titta på den sista faktura för det år du vill ha information om. All information finns att hämta på din kundsida. 

Tänk på att årsförbrukningen alltid är baserad på den senaste avläsning som du har lämnat till NSVA.

Vilka kommuner faktureras av NSVA?

Boende och företag i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona och Svalöv får sina VA-fakturor från NSVA. Även Åstorp ingår i NSVA, men debiteras sina VA-avgifter av Åstorps kommun.

Hur kan jag få min faktura?

Vi erbjuder pappersfaktura, e-faktura och e-postfaktura samt Svefaktura för företag. Oavsett vilket alternativ du väljer tillkommer ingen fakturaavgift. Gör du inget aktivt val får du en pappersfaktura. Läs mer om olika betalningsalternativ.

Hur gör jag om jag har bytt fakturaadress?

Maila den nya fakturaadressen till kundservice@nsva.se. Tänk på att ange kundnummer och anläggningsadress.

Hur anmäler jag ägarbyte?

Om du har köpt eller sålt en fastighet måste du tillsammans med säljare/köpare anmäla ägarbytet. Detta gör du enkelt genom att fylla i "Anmälan vid ägarbyte" direkt här på webben. Du kan också ringa oss på tel 010-490 97 00 eller maila till kundservice@nsva.se så skickar vi en blankett till er. Observera att kunder i Åstorp ska anmäla ägarbytet till Åstorps kommun. Det beror på att NSVA inte sköter fakturering och kundadministration åt Åstorps kommun.

Kan jag betala min faktura via autogiro?

Ja, det kan du. Med autogiro får du i god tid innan betalning en fakturaspecifikation från oss. Beloppet dras sedan automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Därmed är det ingen risk att glömma betala eller skriva fel OCR-nummer. Saknas pengar på ditt konto kommer fakturan vara obetald vid förfallodatumet och en påminnelsefaktura kommer att skickas med post. Autogiro är helt gratis.

Vill du betala med autogiro anmäler du det enklast via din internetbank. Som betalarnummer anger du ditt personnummer, tio siffror, utan bindestreck. Du kan också fylla i och skriva ut autogiromedgivande och skicka portofritt till NSVA, Svarspost 20557610, 258 00 Helsingborg. Vill du hellre få blanketten skickad till dig kontakta oss på tel 010-490 97 00 eller kundservice@nsva.se så ordnar vi det.

Vad är e-faktura?

Som fakturakund hos NSVA kan du välja att betala med e-faktura. E-faktura väljer du via din internetbank. Sök på NSVA AB.

Med e-faktura slipper du krångliga OCR-nummer och sparar dessutom vår miljö. Istället för att få fakturan per post får du den i digital form direkt till din internetbank.

Vad är e-postfaktura?

Det är en pdf-faktura som skickas till din e-post. Den betalas på samma sätt som en pappersfaktura och är alltså inte detsamma som en e-faktura (som går direkt till din internetbank).

Är du intresserad av att få dina fakturor som pdf-fil direkt till din e-post fyll i anmälan om e-postfaktura.

Hur förstår jag min VA-faktura?

VA-verksamheten finansieras genom avgifterna för kunderna. Varje kommun har egna verksamhetsområden och förutsättningarna i dessa kan variera kraftigt, bland annat i form av antal reningsverk och längd på ledningsnät. I Bjuv, Helsingborg, Landskrona och Svalöv innehåller VA-taxan både en fast och en rörlig del, medan Båstad bara har en fast del. Den fasta delen består av grundavgift, boendeenhetsavgift, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Den fasta delen täcker fastighetens nytta av VA-anslutningen och kostnaderna för bland annat administration, underhåll av ledningsnäten och omhändertagande och rening av dagvatten. Den rörliga delen baseras på förbrukningen av vatten. Förbrukningen faktureras utifrån vattenmätare eller en schablon. Läs mer

Hur förstår jag de olika posterna på min faktura?

Fakturan består av flera fasta och rörliga avgifter. Fakturorna i Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp har likadan uppbyggnad medan fakturan i Båstad ser lite annorlunda ut. För förklaring av de olika posterna klicka på respektive kommun.

Jag kan inte betala, är det möjligt att få en amorteringsplan?

Om du inte kan betala eller om du har fått en ovanligt hög faktura kan vi erbjuda en amorteringsplan på upp till 12 månader. Amorteringsplaner på upp till 6 månader godkänner vi om fakturans belopp överstiger 1 000 kr. För amorteringsplaner längre än 6 månader måste fakturans totala belopp vara så högt att varje månads avbetalning överstiger 1 000 kr. För 12 månaders amorteringsplan måste fakturan således vara på minst 12 000 kr. För upprättande av amorteringsplan tas en lagstadgad avgift på 170 kr ut. Utöver avgiften tillkommer kostnader för ränta och för utskrift av avier.

För rådgivning kring betalning och uppläggning av amorteringsplan kontakta vår kundservice, tel 010-490 97 00.

Vad händer om jag inte följer min amorteringsplan?

Om du inte följer din amorteringsplan kommer den avslutas för att återgå till originalfakturan och sen följa ordinarie kravrutin. Missar du en delbetalning får du ingen påminnelse på den månadens betalning, utan det är först när amorteringsplanen är avslutad som det går ut en påminnelse på det totala återstående beloppet. Läs mer om vad som händer vid utebliven betalning.

Vad händer om jag har betalat för mycket?

Om du har betalat för mycket till oss, eller råkat betala din faktura två gånger, kommer beloppet automatiskt dras av på nästkommande faktura. Vill du hellre att beloppet återbetalas kontaktar du vår kundservice på tel 010-490 97 00 eller e-post kundservice@nsva.se. Är beloppet större än 5 000 kr görs alltid en återbetalning.

Jag har sålt mitt hus, varför får jag en faktura från er?

Om du säljer din fastighet får du alltid en slut-/flyttfaktura från oss när ägarbytet är registrerat. Fakturan sträcker sig fram till flyttdatumet och beloppet kan vara positivt eller negativt. Är fakturan en kreditfaktura kommer beloppet återbetalas till dig via en avi. Om flyttfakturans belopp är mellan -75 kr och +75 kr skrivs den av. På fakturan du får hemskickad kommer beloppet då vara 0 kr.

Min beräknade mätarställning stämmer inte med min verkliga mätarställning.

Det är inte möjligt att fjärravläsa vattenmätaren. Därför faktureras du för en beräknad förbrukning mellan dina avläsningar. Om du tycker att din verkliga mätarställning skiljer sig från din beräknade mätarställning är det dags att lämna en avläsning. Om din avläsning skiljer sig från det beräknade värdet med 25 kbm eller mer, och kommer in till oss inom 15 dagar från fakturadatum, kan vi göra om din faktura så du får en mer korrekt förbrukning. Är avvikelsen mindre än 25 kbm eller kommer in till oss efter 15 dagar från fakturadatum kommer avläsningen korrigeras på nästkommande faktura.

Varför är min faktura högre än vanligt? 

Har du fått en faktura som är högre än vanligt beror det oftast på att du har gjort en avläsning. Visar avläsningen att du har använt mer vatten än vad du blivit fakturerad för tidigare justeras detta på nästkommande faktura. Det gör att fakturan då kommer vara högre än vad du är van vid. Även årsförbrukningen korrigeras efter en avläsning. Visar avläsningen att du har använt mer vatten kommer årsförbrukningen höjas, vilket gör att din beräknade förbrukning ökar.

Läs mer om hur du kan kontrollera din VA-installation om du misstänker läckage.

För att du ska faktureras för din faktiska förbrukning är det viktigt att läsa av vattenmätaren regelbundet, minst en gång om året. Du kan lämna mätarställningen via våra kundsidor.

Jag bor inte i huset och vattnet är avstängt - ändå får jag fakturor, varför? 

Det går inte att säga upp ett VA-abonnemang. Därför måste de fasta avgifterna alltid betalas, oavsett om vatten används eller inte. En fastighet som har tillgång till kommunalt vatten och/eller avlopp ingår i VA-kollektivet och enligt ”Lagen om allmänna vattentjänster” är ägaren till fastigheten skyldig att bidra till huvudmannens kostnader för VA-försörjningen i kommunen.

Bor ingen i huset kan du höra av dig till oss så sänker vi din årsförbrukning till 0 kubikmeter/år, vilket innebär att du endast blir fakturerad fasta avgifter. Tänk på att meddela oss om någon flyttar in i huset igen, så att vi kan höja årsförbrukningen igen. 

Varför får jag VA-fakturor när jag har en obebyggd tomt?

Om fastigheten blivit ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet och anläggningsavgiften är betald ska man även betala brukningsavgifter. Detta gäller även för obebyggd tomt. För obebyggd tomt faktureras endast fasta avgifter.

Eftersom privatkunder i Båstads kommun inte betalar någon rörlig avgift (inte har vattenmätare) betalar man här istället en reducerad fast nyttoavgift för obebyggda fastigheter.  

Jag har ansökt om autogiro. Kommer min senaste faktura att dras automatiskt?

Om fakturan är utskriven med inbetalningsavi måste du betala den manuellt. När ditt autogiro börjat gälla kommer det stå på din faktura att den dras via autogiro. Fakturan kommer då inte ha någon inbetalningsavi.

Kan jag få en kopia av min faktura?

På våra kundsidor finns dina senaste fakturor i PDF-format. Du loggar in på kundsidorna med ditt kundnummer och ditt personnummer/organisationsnummer. Länk till Kundsidor

Hur betalar jag min faktura från utlandet? 

Om du vill betala din faktura från utlandet behöver du NSVAs bankidentifieringskod (BIC, SWIFT) som är NDEASESS och internationella bankkontonumret (IBAN-nummer) som hör till din kommun, se nedan.

Bjuv: SE05 9500 0099 6018 0069 6088
Båstad: SE94 9500 0099 6026 0685 5472
Helsingborg: SE34 9500 0099 6026 0732 8263
Landskrona: SE58 9500 0099 6018 0077 1279
Svalöv: SE59 9500 0099 6018 0089 7652

Hur ofta får jag fakturor?

Fakturan från NSVA kommer som standard var tredje månad till privatpersoner och avser tre månaders förbrukning. Den kommer i mars, juni, september och december. Som privatkund kan man också välja att få månadsfaktura. Om du är intresserad av att få din faktura månadsvis hör av dig till kundservice@nsva.se. I mailet uppger du ditt kundnummer och ditt önskemål om att få din faktura månadsvis.

För att din senaste avläsning ska synas på fakturan behöver den vara registerard hos NSVA senast den 25 i månaden före fakturan kommer.

VA-fakturan kommer varje månad till företagskunder och kommunala verksamheter.

Kan jag få min faktura månadsvis?

Privatkunder får som standard fakturan var tredje månad. Om du är intresserad av att få din faktura månadsvis så går det bra. Mejla till kundservice@nsva.se, uppge ditt kundnummer samt ditt önskemål om att få månadsfaktura.

Kan jag få en faktura per anläggning istället för samlingsfaktura?

Du kan få en faktura per anläggning, maila till kundservice@nsva.se om vilket kundnummer det gäller samt vilka anläggningar du vill få på separata fakturor.

Kan man få en samlingsfaktura istället för en faktura per anläggning?

Du kan få samlingsfaktura på dina anläggningar så länge de har samma kundnummer. Maila till kundservice@nsva.se om vilket kundnummer det gäller samt vilka anläggningar du vill ha samlingsfaktura på.

Kan min hyresgäst få sin faktura direkt från NSVA? 

Inom VA är fastighetsägaren alltid betalningsansvarig och måste stå på abonnemanget. Därför kan vi tyvärr inte registrera hyresgäster som fakturamottagare.

Vad är en kreditfaktura?

Det är en tillgodofaktura som inte ska betalas. En tillgodofaktura kan till exempel uppstå i samband att vattenmätaren läses av och det visar sig att man använt mindre vatten än vad vi har beräknat på tidigare fakturor.

Hur förstår jag min vattenförbrukning på fakturan?

1. Antalet kubikmeter du faktureras för, pris per kubikmeter (kbm) samt totalsumma. På raderna under anges vilka mätarställningar förbrukningsavgiften grundar sig på - beräknade (preliminära) och avlästa (verkliga).

2. Den mätarställning föregående faktura var beräknad till och du fakturerades för. 

3. Den avlästa (verkliga) mätarställningen och datum för avläsning.

Om du använt mer vatten än du preliminärt fakturerats för får du betala mellanskillnaden. Har du däremot använt mindre vatten kommer du att ha mellanskillnaden tillgodo, då stårt det minus (-) framför summan.

4. Beräknad förbrukning från avläsningsdatumet till fakturaperiodens slut.

Den sista raden visar vad vattenmätaren beräknas stå på vid fakturaperiodens slut. Mätarställningen beräknas utifrån din förväntade årsförbrukning. Det är bra att jämföra din faktiska mätarställning med den beräknade i slutet av fakturaperioden för att se som det stämmer någorlunda. Är avvikelsen stor rekommenderar vi att du lämnar en ny mätarställning. Då justeras detta på nästa faktura. Du kan lämna din mätarställning när som helst här på webben.

Varför betalar jag dagvattenavgift, min fastighet är inte ansluten?

Det finns två avgifter för dagvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten fastighet betalar endast de fastigheter som har anslutit stuprörs- och eller dräneringsbrunnar till NSVAs ledningsnät. Ibland kan även fastighetens dagvatten ledas till anordnade diken.

Dagvatten gata är en avgift som påförs alla fastigheter som finns i ett område där det finns ett dagvattensystem, även om din fastighet inte är ansluten till ledningsnätet. Är din fastighet i ett område där det saknas dagvattensystem har du ingen extra avgift.

Jag har fått en tillgodofaktura, hur får jag tillbaka pengarna?

Om tillgodofakturan är en flyttfaktura kommer den att återbetalas. Om du har fått en kreditfaktura och fortfarande bor i din fastighet drar vi automatiskt av beloppet på din nästa faktura om beloppet är under 5 000 kronor. Är beloppet över 5 000 kronor görs en återbetalning.

Kan min hyresgäst få sin faktura direkt från NSVA?

Som fastighetsägare är du enligt Lagen om allmänna vattentjänster skyldig att betala brukningsavgifter för vatten och avlopp. NSVA fakturerar alltid VA-avgifterna till den lagfarne ägaren till fastigheten.

För företag och bostadsrättsföreningar kan vi registrera eventuella hyresgäster som fakturamottagare. Skulle inte fakturan betalas skickas alltid påminnelser och krav till fastighetsägaren.

För privatpersoner skickas alltid fakturan till den lagfarne ägaren till fastigheten. Har du som privatperson sedan tidigare fått fakturan skickad till hyresgästen så ändras inte det förrän en ny hyresgäst registreras, då kommer fakturan att skickas till den lagfarne ägaren.