Vattenavstängning Torekov

Pågående arbete

Kommun: Båstad

Startdatum: 2021-01-19 08:00
Beräknas klart: 2021-01-19 16:00
Berörda adresser: Fastigheter inom inringat område på kartan, se nedan
Vatten finns att hämta: Nej

På grund av VA-arbete inom projektet Slättarödsvägen, stängs vattnet för fastigheter angivna i kartan. Arbetet kommer att utföras utmed Slättarödsvägen, mellan Litorinavägen och Storgatan och kan medföra viss begränsning i framkomligheten för trafik och gående. Arbetet är en förberedande insats för södra sidan av Båstad Kommuns kommande anslutning till Sydvatten. Själva Sydvatteninkopplingen är dock först aktuell under våren 2022.

Vattenavstängningen kan medföra att vattnet är missfärgat när det kommer tillbaka på eftermiddagen. Då är det vara att spola kallvatten i samtliga kranar (eller i ett utkast på husets utsida) tills dess att vattnet åter är klart igen.

Information till berörda fastigheter har skickats via vykort samt kompletterande sms till de kunder vi har haft möjlighet att nå.

Tillbaka till Driftinformation