Svalöv

Pågående projekt 2019-09-16 14:06
Svalöv: Södervägen 1-3, Svalövsvägen 2-12, Värmövägen 2-12, Kvarnvägen 1-2 och Snickarevägen 2, Billeberga

För att förbättra situationen med ledningsnätet i Trädgårdsvägen i Billeberga bygger NSVA om och ut ledningsnätet längs Värmövägen och Svalövsvägen.

Startdatum: 2019-09-16 08:00 Beräknas klart: februari 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-08-13 14:34
Svalöv: Finngatan, Röstånga

Dricksvattenledningen som idag finns i Finngatan i Röstånga är gammal. När vi ändå schaktar för dricksvattnets skull anlägger vi också nya ledningar för spill- och dagvatten. 

Startdatum: 2019-08-05 08:00 Beräknas klart: 2019-09-27
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-06-13 09:20
Svalöv: Dammgatan, Röstånga

Dammgatan i Röstånga ingår i Svalövs kommuns asfalteringsprogram och NSVA kommer att passa på att byta ut vattenledningen samt byta ut brunnar på spillvattenledningen. 

Startdatum: 2019-08-15 08:00 Beräknas klart: 2019-11-01
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-04-16 13:46
Svalöv: Björkhällsgatan 2, 3 och 5 samt Billingevägen 25, Röstånga

De dricksvattenledningar och spillvattenledningar som idag finns i Björkhällsgatan i Röstånga är från 1955 och i mycket dåligt skick och behöver därför bytas ut.

När vi ändå schaktar för dricksvattnets och spillvattnets skull anlägger vi också en ny dagvattenledning. 

Startdatum: 2019-04-22 08:00 Beräknas klart: 2019-06-14
Läs mer >>