Svalöv

Planerat arbete 2019-04-24 12:35
Svalöv: Liahusgatan 12, 19, 21 och 23, Kågeröd

På torsdagen den 2/5 kommer NSVA utföra ett VA-arbete i Liahusgatan i Kågeröd. Ovan nämnda fastigheter kommer att vara utan vatten under den tid åtgärdsarbetet pågår, vilket beräknas vara mellan kl 8-10.

Berörda fastigheter kommer att aviseras via vykort. Vi skickar även ut påminnelse via sms dagen innan det planerade arbetet. Vi uppmanar kunderna att tappa upp vatten innan. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-05-02 08:00 Beräknas klart: 2019-05-02 10:00
Pågående projekt 2019-04-16 13:46
Svalöv: Björkhällsgatan 2, 3 och 5 samt Billingevägen 25, Röstånga

De dricksvattenledningar och spillvattenledningar som idag finns i Björkhällsgatan i Röstånga är från 1955 och i mycket dåligt skick och behöver därför bytas ut.

När vi ändå schaktar för dricksvattnets och spillvattnets skull anlägger vi också en ny dagvattenledning. 

Startdatum: 2019-04-22 08:00 Beräknas klart: 2019-06-14
Läs mer >>
Planerat arbete 2019-04-15 14:04
Svalöv: årlig spolning i Kågeröd med omnejd

Under perioden måndag den 29 april - måndag den 6 maj genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i Kågeröd med omnejd. Spolningen kommer att ske mellan klockan 07:30-15:30. OBS! Spolning sker ej under helgdagar.

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-29 07:30 Beräknas klart: 2019-05-06 15:30
Planerat arbete 2019-04-12 09:40
Svalöv: årlig spolning i Teckomatorp med omnejd

Under perioden tisdag den 23 april - torsdag den 25 april genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i Teckomatorp med omnejd. Spolningen kommer att ske mellan klockan 07:30-15:30.

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-23 07:30 Beräknas klart: 2019-04-25 15:30