Svalöv

Tillfällig driftstörning 2018-12-12 09:58
Svalöv: Göjegatan med omnejd

Ett akut VA-arbete har uppstått på Göjegatan i Svalöv och nämnda adress samt ytterligare några fastigheter i närområdet, oklart vilka, kommer att vara utan vatten. Åtgärdsarbetet beräknas vara klart cirka kl 12.  

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-12-12 09:58 Beräknas klart: 2018-12-12 12:00
Pågående projekt 2018-03-08 15:15
Svalöv: Televägen, Tågarp

Dagvattenledningen från södra sidan av järnvägen och ner i Televägen har konstaterats vara defekt och i behov av att bytas ut. När detta nu görs ser vi även över resterande rörsträckning ner till Råån och lägger om denna också, men med en ny placering.

Under 2014 renoverades den befintliga spillvattenledningen i Televägen i Tågarp då denna var i dåligt skick. I samband med detta arbete filmades även den parallellt liggande dagvattenledningen, vilken har sitt utlopp i Råån norr om Televägen. Dagvattenledningen befanns vara i väldigt dåligt skick, men man väntade med åtgärder då den ansågs inte vara möjlig att renovera med strumpinfodring, så kallad relining.

Startdatum: 2018-04-16 07:00 Beräknas klart: hösten 2018
Läs mer >>