Spolning av vattenledningsnätet i Ängelsbäck, Segelstorp, Öllövsstrand och Stora Hults strand.

Driftstörning Driftstörning Pågående arbete Pågående arbete Kommande arbete Kommande arbete

Spolning av vattenledningsnätet i Ängelsbäck, Segelstorp, Öllövsstrand och Stora Hults strand.

Pågående arbete

Kommun: Båstad

Startdatum: 2023-09-05
Beräknas klart: 2023-10-20
Berörda adresser: Ängelsbäck, Segelstorp, Öllövsstrand och Stora Hultsstrand
Vatten finns att hämta: Nej

På uppdrag av NSVA kommer Pollex AB att spola vattenledningsnätet i Ängelsbäck, Segelstorp, Öllövsstrand och Stora Hults strand. Spolningen är en del av förberedelserna inför kommunens anslutning till Sydvatten. Att ansluta sydsidan av kommunen till dricksvattenproducenten Sydvatten är ett beslut Båstads kommun har tagit för att lösa den framtida vattenförsörjningen. Läs mer på www.nsva.se/sydsidan. 

Metod

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) från ledningen.

Luft-vattenspolning är mer effektivt än traditionell brandpostspolning, men metoden ger också upphov till större mängder missfärgat vatten och avlagringar som spolas ut under tiden spolningen pågår.

Tidplan

Luft-vattenspolningen pågår 5 september-20 oktober och görs i etapper under två- till fyraveckorsintervall.

Eftersom tidplanen kan komma att justeras efterhand, kan vi inte säga på förhand när ett visst område berörs. Inför varje etapp publiceras informationen här nedan och sms skickas till berörda kunder. När du som kund direkt berörs av spolningen kommer du också att få information i brevlådan två till fyra dagar innan. 

Observera:

  • Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Får du information om avstängning vid mer än ett tillfälle, gäller alla meddelanden.
  • Fastighetsägare ansvarar för att informera sina hyresgäster.
  • Vill du få SMS vid driftstörningar? Registrera ditt mobilnummer på nsva.se/sms.

Så påverkas du

Vattnet får inte användas i det område där spolningen pågår, eftersom det kan förekomma luft i ledningar och kraftigt missfärgat vatten. Missfärgat vatten är inte farligt, men om vattnet används under tiden arbetet pågår kan det leda till igensättning av filter och ventiler. Starkt missfärgat vatten ska inte drickas eller användas till matlagning, det kan också orsaka skador på tvättmaskiner och diskmaskiner.

Spolningen sker i etapper där aktuell ledningsträcka stängs av från omgivande ledningsnät. Det gör vi för att så långt det är möjligt minimera påverkan hos dig som kund. Men eftersom en del av anordningarna på ledningsnätet är gamla, finns det risk för att missfärgat vatten tar sig utanför det område där spolning pågår. Spolningarna kan därför komma att påverka även utanför det berörda området.

Råd inför spolningen

Innan spolningen
Tappa upp vatten för eget behov innan arbetet påbörjas. Toalettstolen kan du spola med en hink vatten.

Under tiden för spolning
Den tid ditt område berörs direkt av spolningen är det viktigt att stänga den kran/ventil som sitter på inkommande vattenledning. Det är för att säkerställa att vatten inte kommer in i fastigheten om kranar öppnas eller om det spolas i toalettstolen under tiden arbetet pågår.

Efter spolningen
Efter avslutat arbete kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i din servisledning. Därför bör du försiktigt öppna kallvattenkranen närmast inkommande vattenledning för att släppa ut eventuell luft. Spola därefter i samtliga kranar, en efter en, tills vattnet är klart innan du använder det. Vittvätt bör undvikas omedelbart efter att arbetet är avslutat. Efter arbetet bör även kransilarna rengöras.

Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Har du frågor?

Kontakta i första hand Kundservice på telefon 010-490 97 00 eller kundservice@nsva.se 

Vi ber om överseende med de eventuella olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Uppdateringar

2023-09-18, kl 09:00: Under vecka 38-41 kommer vi att spola i Öllövsstrand och Stora Hults strand.

2023-09-11, kl 09:00: Under vecka 37 kommer vi att spola i Segelstorpstrand

Tillbaka till Driftinformation