Spolning av dricksvattenledningar i Torekov med omnejd

Spolning av dricksvattenledningar i Torekov med omnejd

Pågående arbete

Kommun: Båstad

Startdatum: 2021-09-27
Beräknas klart: 2021-12-22
Berörda adresser: Berörda fastigheter kommer få brev från Pollex
Vatten finns att hämta: Nej

Pollex AB kommer under september-december 2021 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Torekov på uppdrag av NSVA. Även Rammsjöstrand och Glimminge Plantering kommer att ingå i detta planerade arbete. Pollex kommer att skicka ut informationsbrev till berörda kunder innan arbetet påbörjas.

Spolningen är en del av förberedelserna inför kommuners anslutning till Sydvatten. Att ansluta sydsidan av kommunen till drickvattenproducenten Sydvatten är ett beslut Båstads kommun har tagit för att lösa den framtida vattenförsörjningen. Läs mer på www.nsva.se/sydsidan.

Viss trafikstörning kan förekomma och vattnet kan tillfälligt bli missfärgat.

Tillbaka till Driftinformation