Spolning av dricksvattenledningar i Perstorps tätort

Driftstörning Driftstörning Pågående arbete Pågående arbete Kommande arbete Kommande arbete

Spolning av dricksvattenledningar i Perstorps tätort

Pågående arbete

Kommun: Perstorp

Startdatum: 2022-10-31
Beräknas klart: 2022-12-22
Berörda adresser: Perstorps tätort
Vatten finns att hämta: Nej

För att försöka komma till rätta med problemen med missfärgat vatten som förekommer i Perstorp kommer dricksvattenledningarna att spolas med luft och vatten. Metoden innebär att tryckluft leds in i ledningarna och blandas med vattnet. Det skapar en ökad turbulens som drar med sig avlagringar av bland annat järn och mangan från ledningarnas insida. Spolningen utförs av Rensman AB på uppdrag av NSVA.

Luft-vattenspolning är mer effektivt än traditionell brandpostspolning, men metoden ger också upphov till större mängder missfärgat vatten och avlagringar som spolas ut under tiden spolningen pågår.

Tidplan

Luft-vattenspolningen pågår 31 oktober-22 december och görs i etapper.

31 oktober – 4 november
Delar av Perstorps centrum spolas nattetid mellan kl 22-06.

4-november – 22 december
Resterande områden spolas mellan kl 8-18.

Eftersom tidplanen kan komma att justeras efterhand, kan vi inte säga på förhand när ett visst område berörs. Du kommer att få information i brevlådan cirka tre dagar innan spolning sker i ditt område. 

Så påverkas du

Vattnet får inte användas i det område där spolningen pågår, eftersom det kan förekomma luft i ledningar och kraftigt missfärgat vatten. Missfärgat vatten är inte farligt, men om vattnet används under tiden arbetet pågår kan det leda till igensättning av filter och ventiler. Starkt missfärgat vatten ska inte drickas eller användas till matlagning, det kan också orsaka skador på tvättmaskiner och diskmaskiner.

Spolningen sker i etapper där aktuell ledningsträcka stängs av från omgivande ledningsnät. Det gör vi för att så långt det är möjligt minimera påverkan hos dig som kund. Men eftersom en del av anordningarna på ledningsnätet är gamla, finns det risk för att missfärgat vatten tar sig utanför det område där spolning pågår. Spolningarna kan därför komma att påverka även utanför det berörda området.

Råd inför spolningen

Innan spolningen
Tappa upp vatten för eget behov innan arbetet påbörjas. Toalettstolen kan du spola med en hink vatten.

Under tiden för spolning
Den tid ditt område berörs direkt av spolningen är det viktigt att stänga den kran/ventil som sitter före vattenmätaren. Det är för att säkerställa att vatten inte kommer in i fastigheten om kranar öppnas eller om det spolas i toalettstolen under tiden arbetet pågår.

Efter spolningen
Efter avslutat arbete kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i din servisledning. Därför bör du försiktigt öppna kallvattenkranen närmast inkommande vattenledning för att släppa ut eventuell luft. Spola därefter i samtliga kranar, en efter en, tills vattnet är klart innan du använder det. Vittvätt bör undvikas omedelbart efter att arbetet är avslutat. Efter arbetet bör även kransilarna rengöras.

Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Har du frågor?

Kontakta i första hand Kundservice på telefon 010-490 97 00 eller kundservice@nsva.se 

Observera: Fastighetsägare ansvarar för att informera sina hyresgäster.

Vill du få SMS vid driftstörningar? Registrera ditt mobilnummer på www.nsva.se/sms.

Uppdateringar

2022-11-03, kl 15:45: Tidsplanen har uppdaterats. V 45 (7-11 november) sker spolningen nattetid mellan kl 22-06. Därefter sker spolningen dagtid mellan kl 8-18

2022-11-02, kl 15:43: Under onsdagen den 2 november har flera kunder varit utan vatten även utanför aktuellt spolningsområde. I nuläget vet vi inte vad det beror på och vi undersöker och arbetar för att lösa problemet. Även missfärgningar har uppstått utanför aktuellt spolningsområde.

2022-10-26, kl 13:40: Tidplanen har uppdaterats. V. 44 sker spolningen nattetid mellan kl 22-06. Därefter sker spolningen dagtid mellan kl 8-18.

Tillbaka till Driftinformation