Lokalisering av dricksvattenledningar Vallaröd, Åstorp

Driftstörning Driftstörning Pågående arbete Pågående arbete Kommande arbete Kommande arbete

Lokalisering av dricksvattenledningar Vallaröd, Åstorp

Pågående arbete

Kommun: Åstorp

Startdatum: 2023-09-18 07:00
Beräknas klart: 2023-10-06 16:00
Vatten finns att hämta: Nej

Fastigheter inom de blåmarkerade områdena försörjs idag med dricksvatten från Åstorps ledningsnät. Exakt läge för bland annat ledningar och ventiler har genom åren bara delvis dokumenterats. Detta betyder att Åstorps kommun och NSVA i dagsläget inte kan utföra nödvändiga arbetsuppgifter.
Med start i vecka 38 kommer Åstorps kommun och NSVA att utföra arbeten för att lokalisera dricksvattenledningar inom de markerade områdena. Arbetet förväntas pågå i tre veckor.

Exempel på moment som ingår i arbetet är:
– Lokalisering av ledningarna med hjälp av så kallad sondning
– Inmätning av bland annat ledningar och ventiler
– Punktvisa framgrävningar av ledningarna

För er kännedom så kommer även fastigheter i Ängelholms kommun att omfattas av arbetena.

Då arbetets syfte förutom lokalisering av ledning/ventiler även är att utreda vilka fastigheter som är anslutna till det kommunala dricksvattensystemet så vet vi inte på förhand exakt vilka som kommer att beröras. Men vi tror att åtminstone fastigheterna i markerade områdena kommer att beröras.

Om arbetet går bra så kommer enskilda fastigheter enbart att beröras kortare stopp i vattenförsörjning.

Tillbaka till Driftinformation