Landskrona

Pågående projekt 2019-09-25 13:18
Landskrona: Lybecks väg 13, 14, 16, 17, 18 och 20 samt Ålabodstranden 41, 45 och 47, Ålabodarna (Glumslöv)

För att säkerställa vattenförsörjningen och minimera störningar på spillvattenledningen kommer NSVA att byta ut vattenledningen samt spillvattenledningen ner till Ålabodarna.

Arbetet planeras att utföras under hösten 2019 och slutasfaltering sker våren 2020.

Startdatum: 2019-10-07 08:00 Beräknas klart: 2019-11-29
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-09-16 15:25
Landskrona: Strandvägen

Med start i början av 2020 kommer NSVA tillsammans med Landskrona stad att påbörja underhåll och ombyggnad av Strandvägen, i sträckan mellan Holmgatan och Svaneholmsrondellen. Arbetet är andra etappen av ett projekt som påbörjades 2014.

Startdatum: 2020-03-02 08:00 Beräknas klart: våren 2022
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-06-14 13:55
Landskrona: Bytaregatan, Salpetergatan, Kvarntorget och Vagmansgatan

Under perioden 2017-2020 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett projekt i området kring Kvarntorget Plorren och Vagnmansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten.

Genom att separera ledningarna för dagvatten och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

Startdatum: 2017-06-26 10:26 Beräknas klart: 2020-02-29
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-05-21 11:32
Landskrona: Bästemansgatan 26-30, Erikstorpsvägen 33 samt Övre gatan 70 och 74

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) kommer att genomföra ett projekt i en del av Bästemansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten samt även lägga om befintlig tryckspilledning.

Startdatum: 2019-05-20 08:00 Beräknas klart: 2019-07-05
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-04-05 10:43
Landskrona: Säby

NSVA bygger om Säby tryckstegringsstation för att öka driftsäkerheten samt minska driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: våren 2019
Läs mer >>