Landskrona

Planerat arbete 2019-04-16 10:51
Landskrona: Hantverkargatan 59-69 (udda nummer) och 76-88 (jämna nummer) samt Kolonigatan 32 och 34

Under perioden 20190423 - 20190426 kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna är kopplade på ovan nämnda fastigheter. Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning måste även fastigheternas ledningar vara det. Arbetet pågår kl 07:30-15:30. 

För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer Söderlindhs, på uppdrag av NSVA, att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från fastigheterna tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppsdoft rekommenderar vi att vattenlåsen i fastigheterna är fyllda.

Fastighetsägaren behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Berörda fastighetsägare kommer inom kort att aviseras via vykort och ansvarar för att meddela eventuella hyresgäster. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-23 07:30 Beräknas klart: 2019-04-26 15:30
Planerat arbete 2019-04-15 13:57
Landskrona: årlig spolning i Glumslöv och Ålabodarna med omnejd

Under perioden måndag den 29 april - fredag den 3 maj genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i Glumslöv och Ålabodarna med omnejd. Spolningen kommer att ske mellan klockan 07:30-15:30. OBS! Spolning sker ej under torsdagen då helgdagen den 1 maj infaller. 

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-29 07:30 Beräknas klart: 2019-05-03 15:30
Planerat arbete 2019-04-15 13:35
Landskrona: årlig spolning i Landskrona, del av Borstahusen

Under perioden måndag den 29 april - fredag den 3 maj genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i delar av Landskrona. Spolningen kommer att ske mellan klockan 07:30-15:30. OBS! Spolning sker ej under torsdagen då helgdagen den 1 maj infaller. 

Berörda fastigheter i denna tredje etapp finns i Borstahusen och området som berörs ligger inom Löpargatan i öster, Svaneholmsgatan i söder och semesterbyn i norr.

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-29 07:30 Beräknas klart: 2019-05-03 15:30
Planerat arbete 2019-04-12 09:34
Landskrona: årlig spolning i Asmundtorp med omnejd

Under perioden tisdag den 23 april - torsdag den 25 april genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i Asmundtorp med omnejd. Spolningen kommer att ske mellan klockan 07:30-15:30.

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-23 00:00 Beräknas klart: 2019-04-25 15:30
Planerat arbete 2019-04-12 08:59
Landskrona: årlig spolning i Landskrona tätort

Under perioden tisdag den 23 april - fredag den 26 april genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i delar av Landskrona. Spolningen kommer att ske mellan klockan 07:30-15:30.

Berörda fastigheter i denna andra etapp finns på Carl XI:s väg, Löpargatan och Svaneholmsgatan.

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-23 07:30 Beräknas klart: 2019-04-26 15:30
Planerat arbete 2019-04-05 10:59
Landskrona: hela Landskrona tätort

NSVA bygger om Säby tryckstegringsstation på uppdrag av Landskrona stad. Vi är nu i slutfasen av invändiga installationsarbeten för uppgradering av anläggningen med modernare komponenter och processer. När detta inom kort är klart så kommer vi att påbörja funktions- och kapacitetsprovningar av anläggningen, vilket vi planerar göra under vecka 15-17.

När provning av utrustning pågår kan man uppleva ändrat tryck och flöde i ledningarna. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-08 08:00 Beräknas klart: 2019-04-26
Pågående projekt 2019-04-05 10:43
Landskrona: Säby

NSVA bygger om Säby tryckstegringsstation för att öka driftsäkerheten samt minska driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: våren 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-02-20 16:15
Landskrona: Drottninggatan 11, 15 och 17

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA att byta ut VA-ledningar i Drottninggatan, i sträckan mellan Kungsgatan och Storgatan. Detta är ett arbete som görs inför att Landskrona stad ska gestalta om denna del av Drottninggatan. Projektstart sker på måndagen den 28 januari. Byggstart planeras till mars 2019 och VA-arbetet beräknas vara klart i maj 2019. 

Startdatum: 2019-03-04 08:00 Beräknas klart: mitten av maj 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-02-20 15:32
Landskrona: Bytaregatan, Salpetergatan, Kvarntorget och Vagmansgatan

Under perioden 2017-2019 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett projekt i området kring Kvarntorget Plorren och Vagnmansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten.

Genom att separera ledningarna för dagvatten och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

 

Startdatum: 2017-06-26 10:26 Beräknas klart: 2019-12-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-02-20 14:16
Landskrona: Strandvägen

Under hösten 2019 kommer NSVA tillsammans med Landskrona stad att påbörja underhåll och ombyggnad av Strandvägen, sträckan mellan Holmgatan och Svaneholmsrondellen. Arbetet är andra etappen av ett projekt som påbörjades 2014.

Startdatum: 2019-09-16 08:00 Beräknas klart: våren 2021
Läs mer >>