Driftstörning Driftstörning Pågående arbete Pågående arbete Kommande arbete Kommande arbete

Kapacitetsbrist dricksvattenproduktion i Perstorps kommun

Driftstörning

Kommun: Perstorp

Startdatum: 18 juni
Beräknas klart: Oklart när varning för kapacitetsbrist kan hävas.
Vatten finns att hämta: Nej

Det är kapacitetsbrist i vattenverken i Perstorps kommun. Vattenverken har helt enkelt för låg kapacitet för att möta efterfrågan från invånare och näringsliv.

Detta beror på vikande råvattenkvalitet med en kraftigt ökad järnhalt i några brunnar. Reningen på vattenverken är inte byggd för den förändrade vattenkvaliteten. NSVA arbetar med kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att kunna öka kapaciteten.

På grund av produktionskapaciteten behöver alla i kommunen vara återhållsamma med förbrukningen av dricksvatten.

Läs mer

Tillbaka till Driftinformation

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window