Driftstörning Driftstörning Pågående arbete Pågående arbete Kommande arbete Kommande arbete

Kapacitetsbrist dricksvattenproduktion i Perstorps kommun

Driftstörning

Kommun: Perstorp

Startdatum: 18 juni
Beräknas klart: Oklart när varning för kapacitetsbrist kan hävas.
Vatten finns att hämta: Nej

Det är kapacitetsbrist i vattenverken i Perstorps kommun. Vattenverken har helt enkelt för låg kapacitet för att möta efterfrågan från invånare och näringsliv.

Detta beror på vikande råvattenkvalitet med en kraftigt ökad järnhalt i några brunnar. Reningen på vattenverken är inte byggd för den förändrade vattenkvaliteten. NSVA arbetar med kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att kunna öka kapaciteten.

På grund av produktionskapaciteten behöver alla i kommunen vara återhållsamma med förbrukningen av dricksvatten.

Läs mer

Tillbaka till Driftinformation