Helsingborg

Planerat arbete 2019-10-16 16:25
Helsingborg: Kattarp: Planavägen 127-153 + 48-154, Skoggömmarevägen 219 + 255, Västrabyvägen 23-31 + 76, Magasinvägen 5-7, Möllarpsvägen 1-107 + 4-68

På grund av ett planerat ventilarbete stängs vattnet för ovan fastigheter torsdagen den 17/10 mellan kl 10.00-12.00. Berörda fastigheter har aviserats. Om vattnet skulle vara lite missfärgat efter avstängningen, så är det bara att spola i kranarna tills vattnet åter är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-10-17 10:00 Beräknas klart: 2019-10-17 12:00
Akut vattenläcka 2019-10-16 10:05
Helsingborg: Rivögatan, Brännögatan, Hammarögatan

En akut vattenläcka har uppstått på Rivögatan och vattnet stängs för att lagningsarbetet ska kunna påbörjas så fort som möjligt. En vattentank kommer att placeras ut i närheten av Brännögatan 7, där berörda kunder kan hämta färskvatten.

Uppdatering: 19:25

Läckan ska nu vara lagad och vattnet åter tillbaka.

När vattnet kommer tillbaka efter en avstängning kan det ibland vara lite missfärgat. Då är det bara att spola i kranarna tills vattnet åter är klart igen. 

Vatten finns att hämta: Brännögatan
Startdatum: 2019-10-16 10:05 Beräknas klart: Under kvällen
Planerat arbete 2019-10-14 13:40
Helsingborg: Lokvägen 12-26, 20 H, 25 A-E, 27 A-E, Påarp

På grund av ventilarbete stängs vattnet för ovan angivna fastigheter. Berörda fastighetsägare har aviserats med vykort.

Efter en vattenavstängning kan vattnet ibland vara lite missfärgat. Spola då i kranarna tills vattnet åter är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-10-17 13:00 Beräknas klart: 2019-10-17 15:00
Planerat arbete 2019-10-14 13:35
Helsingborg: Gruvgatan 1, Karolinagatan 1-7 + 2-10, Margaretagatan 3 + 2-16, Tingshusgatan 13, Mörarp

På grund av ventilarbete stängs vattnet för ovan angivna fastigheter, tisdagen den 15/10 mellan kl 13.00-15.00. Berörda fastighetsägare har aviserats med vykort.

När vattnet kommer tillbaka efter en avstängning kan det ibland vara lite missfärgat. Då är det bara att spola i kranarna tills vattnet åter är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-10-14 14:16 Beräknas klart:
Planerat arbete 2019-10-14 13:30
Helsingborg: Bjuvsleden 26-28, Mörarp

På grund av ventilarbete stängs vattnet för ovan angivna fastigheter tisdagen den 15/10 mellan kl 10:00-12:00. Berörda fastighetsägare har aviserats med vykort.

När vattnet kommer tillbaka efter en avstängning kan det ibland vara lite missfärgat. Då är det bara att spola i kranarna tills vattnet åter är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-10-15 10:00 Beräknas klart: 2019-10-15 12:00
Akut vattenläcka 2019-10-14 11:06
Helsingborg: Bendzgatan, Ramlösa

En akut vattenläcka har påträffats vid Bendzgatan i Ramlösa. Boende i närområdet blir berörda av avstängningen och är utan vatten för tiden som lagningsarbetet pågår. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-10-14 11:06 Beräknas klart: Under dagen
Planerat arbete 2019-10-11 09:27
Helsingborg: Eksjögatan 41-49, 32-34, Motalagatan 9 samt Sockengatan 64

I samband med vårt pågående projekt på Eksjögatan, ska en ny vattenledning kopplas in torsdagen den 17/10. Vattnet kommer därför stängas av för ovan angina adresser mellan kl 08:00-12:00. Berörda fastigheter aviseras med lapp i brevlåda eller lapp på port samt att sms skickas ut dagen innan till de kunder vi har möjlighet att nå.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-10-17 08:00 Beräknas klart: 2019-10-17 12:00
Pågående projekt 2019-10-08 13:19
Helsingborg: Del av Drottninggatan vid Fria bad, mellan Ehrensvärdsgatan och en bit förbi Petter Pihls gata

Medan Helsingborgs stad bygger om för säkrare trafik på Drottninggatan vid fria bad, mellan Ehrensvärdsgatan och en bit förbi Petter Pihls gata, passar NSVA på att göra VA-arbete.

Gamla vattenledningar förnyas på sträckan och separerar ledningar för dag- och spillvatten. Det innebär bland annat att risken för källaröversvämningar och belastningen på Öresundsverkets avloppsreningsverk minskar.

På Tågaborg genomför NSVA parallellt ledningsarbeten med förnyelse av gamla vattenledningar och lägger separerade ledningar för dag- och spillvatten.

Vill du veta mer vad Helsingborgs stad ska göra på sträckan? Läs mer på helsingborg.se/vibygger

Startdatum: 2019-10-07 08:00 Beräknas klart: Januari 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-10-01 14:41
Helsingborg: Övre Nytorgsgatan och Örebrogatan

NSVA ska utföra omkopplingsarbeten på dag- och spillvattennätet i Övre Nytorgsgatan samt i Örebrogatan.

Startdatum: 2019-10-01 08:00 Beräknas klart: 2019-11-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-09-25 14:26
Helsingborg: Skogsstigen 5, 8, 15 och 17, Tallstigen, Björkstigen 3, Bokstigen 3 samt Norra Vallåkravägen 5, Vallåkra

Med start vecka 47 kommer NSVA att påbörja VA-arbeten i Vallåkra med början i Skogsstigen.

Etapp 1 planeras att utföras under 2019-2020. Etapp 2 under 2020-2021. Total byggtid är ca 2 år. Entreprenadens första etapp kommer att utföras av NCC.

Startdatum: 2019-11-18 08:00 Beräknas klart: 2020-02-21
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-09-12 15:18
Helsingborg: Benarp Lydestad

Under 2018-2019 kommer NSVA utföra utbyggnad av dricks- och spillvattennätet i Benarp/Lydestad.

Startdatum: 2018-10-08 00:00 Beräknas klart: 2019-06-28
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-08-13 14:42
Helsingborg: Tågagatan 6-14

NSVA kommer att utföra ett VA-separeringsprojekt i Tågagatan, i sträckan mellan Persgatan/Pålsgatan och Drottninggatan.

Startdatum: 2019-09-02 08:00 Beräknas klart: 2019-10-18
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-06-14 14:10
Helsingborg: Bengt Lidners gata, Ehrensvärdsgatan, Karl X Gustavs gata, Lenngrensgatan, Nicandersgatan, Olof Dahlins gata, Stagneliusgatan samt del av Drottninggatan

NSVA planerar att utföra VA-separering samt byte av vattenledningar på Tågaborg samt i del av Drottninggatan. Ovan nämnda gator ingår i projektet. I Karl X Gustavs gata kommer endast vattenledningen att bytas ut. Arbetet kommer att utföras av MVB Syd AB. 

Byggstart är planerad till september 2019 och projektet beräknas hålla på till slutet av år 2021.

Öresundskraft AB kommer att utföra el- och fjärrvärmearbeten i samband med ovan. 

Startdatum: 2019-09-02 08:00 Beräknas klart: 2021-12-31
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-05-28 14:41
Helsingborg: Ringstorpsparken (Grenadjärgatan 13)

På uppdrag av NSVA ska NCC NoDig utföra renovering av dag- och spillvattenledningar med flexibelt foder. 

Startdatum: 2019-05-29 07:00 Beräknas klart: 2019-06-10 19:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-04-01 15:02
Helsingborg: Eksjögatan, Söderhamnsgatan samt Tranåsgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-separering i Eksjögatan, Söderhamnsgatan samt Tranåsgatan. 

Byggstart sker 5 april 2019. 

Startdatum: 2019-03-25 08:00 Beräknas klart: sommaren 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-21 09:34
Helsingborg: Birkagatan 105-165

Öresundskraft fortsätter under 2019 arbetet med att utföra fjärrvärmearbeten i Birkagatan. Under 2019 är det fastigheterna på Birkagatan 105-165 som omfattas av arbetena.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har fått i uppdrag av Helsingborgs Stad att byta ut de vattenledningar som försörjer ovan nämnda fastigheter. Arbetet omfattar huvudledningar för dricksvatten och servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.

Startdatum: 2019-04-15 08:00 Beräknas klart: 2019-08-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-20 13:36
Helsingborg: Vagnmakarevägen och Viadalsvägen, Fleninge

NSVA har fått i uppdrag av Helsingborgs kommun att utföra utbyggnad av spillvattennätet i Fleninge. Utbyggnaden är planerad att starta i slutet av 2019 och vara färdigt under 2020.

Bakgrunden till projektet är att området ligger med i landsbygdsstrategin för Helsingborgs kommun samt att enskilda anläggningar i vissa fall inte når upp till dagens miljökrav.

Information har gått ut till berörda fastighetsägare.

Startdatum: 2019-11-01 08:00 Beräknas klart: under 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-06 14:46
Helsingborg: Klövergatan, Timotejgatan och del av Bankogårdsgatan

NSVA kommer att byta ut samtliga VA-ledningar i ovan nämnda gator. Öresundskraft kommer samtidigt att byta ut fjärrvärmeledningarna.

Startdatum: 2019-05-20 08:00 Beräknas klart: senhösten/vintern 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-11-22 09:02
Helsingborg: Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan, Gantofta

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att renovera ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan i Gantofta samt anlägga ny vattenledning för att säkra framtida dricksvattenförsörjning. 

Startdatum: 2018-11-20 08:00 Beräknas klart: 2019-12-31
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-09-21 11:15
Helsingborg: Jönköpingsgatan

Helsingborgs stad bygger om Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan för att skapa säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Samtidigt genomför NSVA ledningsarbeten i närliggande gator. Vi startar arbetet i mitten av oktober och beräknas vara klara hösten 2019.

Läs gärna mer om projektet på Helsingborgs stads webb här.

 

Startdatum: 2018-10-15 08:00 Beräknas klart: hösten 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-20 07:50
Helsingborg: Oceanpiren

Det pågående VA-arbetet är ett delprojekt inom utvecklingen av den nya stadsdelen Oceanhamnen. Här ska det byggas bostäder, kontor, restauranger och handel. Byggstart av bostäder planeras till slutet av 2017.

Startdatum: 2016-10-01 07:50 Beräknas klart: 2017-05-31 00:00
Läs mer >>