Bjuv

Planerat arbete 2019-06-17 15:16
Bjuv: Kvarngatan 40-58, 47-61, Västergatan 45-55, 46-58, Sjukhusvägen 17-29, 24-30 och Rundelsgatan 3,4,5 och 7

Natten mellan Tisdag den 18/6 till Onsdag den 19/6 kommer ett Va-arbete att uföras i området och nämnda adresser kommer att vara utan vatten mellan kl 21.00-05.00

 

Berörda fastigheter kommer att aviseras.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-06-17 15:16 Beräknas klart:
Pågående projekt 2019-03-21 11:13
Bjuv: Bjuvsvägen samt Fogdegatan

Ledningarna för vatten och spillvatten är i dåligt skick behöver bytas ut i en del av Bjuvsvägen samt i Fogdegatan i Bjuv. I Bjuvsvägen gäller det sträckan mellan Flötsgatan och Fogdegatan. 

Startdatum: 2019-04-01 08:00 Beräknas klart: 2019-07-26
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-02-20 15:43
Bjuv: Södergatan, Torsgatan och Lillgatan, Ekeby

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA att utföra ett VA-saneringsprojekt i Södergatan, Torsgatan och Lillgatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Startdatum: 2019-04-01 07:00 Beräknas klart: våren 2020
Läs mer >>