Bjuv

Pågående projekt 2019-02-14 10:49
Bjuv: Bergsgatan

På grönytan vid Bergsgatan i Bjuv, intill Skaparglädjens förskola, utför NSVA grävarbete.

Efter problem med översvämningar och underdimensionerat ledningsnät har ytor identifierats som lämpliga som fördröjningsytor för markavvattning. Arbetet ska resultera i en fördröjningsyta för dagvatten, som en åtgärd för att möjliggöra fördröjning vid kraftigt regn och minska risken för översvämningar.

Startdatum: 2018-11-29 08:00 Beräknas klart: 2019-02-28
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-10 12:56
Bjuv: Södergatan, Torsgatan och Lillgatan, Ekeby

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA att utföra ett VA-saneringsprojekt i Södergatan, Torsgatan och Lillgatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Startdatum: 2018-08-27 07:00 Beräknas klart: våren 2019
Läs mer >>