Bjuv

Planerat arbete 2019-10-16 13:55
Bjuv: Spolning av huvudvattenledningar i Bjuvs centralort

Med start måndagen den 21/10 kommer NSVA påbörja den årliga spolningen i Bjuvs centralort. Dessa spolningarna bidrar till att hålla god vattenkvalitet. Arbetet beräknas pågå under hela november. Spolningarna kommer pågå vardagar 07.30-15.30.

Vi kan ej uppge exakt datum eller tid för specifika områden, då spolningsschemat kan komma att justeras under arbetets gång.

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det eventuellt bli tillfälligt dåligt vattentryck. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. Undvik att diska i diskmaskin samt tvätta under tiden spolningarna pågår. NSVA rekommerderar inte att man dricker vattnet om det är missfärgat. Vår rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent innan man dricker det. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på tel 010-490 97 00.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-10-21 07:30 Beräknas klart: 2019-12-06 15:30
Planerat arbete 2019-10-15 16:05
Bjuv: Bjuvsvägen, Vegeågatan, Gragaregatan, Hjälmgatan, Huggaregatan, Ortsgatan, Vinkelgatan, Flötsgatan, Gränsgatan, Folketshusgatan, Fogdegatan, Gamsgatan, Söderåsvägen, Tornhjelmsvägen, Ängsgatan och Tornégatan

På grund av ett inkopplingsarbete kommer vattnet stängas av tillfälligt under nattetid mellan den 16-17/10. Man planerar att stänga vattnet vid 22.00-tiden onsdagen den 16/10 och vattnet väntas åter igen efter ca 4 timmar, vid 02.00-tiden. Vi försöker nå ut med sms till de kunder vi har möjlighet att nå.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-10-16 22:00 Beräknas klart: 2019-10-17 02:00
Planerat arbete 2019-10-14 13:28
Bjuv: Storgatan 39-47 (udda nr) samt 44-52 (jämna nr), Ekeby

På grund av byte av en brandpost stängs vattnet för ovan angivna fastigheter, tisdagen den 15/10 mellan kl 09.30-13.00. Berörda fastighetsägare lappas med lapp i brevlåda/på port samt med kompletterande sms.

När vattnet kommer tillbaka efter en avstängning kan det ibland vara lite missfärgat. Då är det bara att spola en stund tills vattnet åter är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-10-15 09:30 Beräknas klart: 2019-10-15 13:00
Planerat arbete 2019-10-04 13:30
Bjuv: Bangatan 3 och 10, Bergsgatan 3 och 4, Karlsgatan 4, Kvarngatan 4, 6, 50 och 52, Rundelsgatan 3, 4, 5 och 7 samt Västergatan (ej 6, 7, 36, 39, 42, 43, 45, 46 och 47)

Under perioden 20191021 - 20191129 kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna är kopplade på fastigheterna på ovan nämnda adresser i Bjuv. Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning måste även fastigheternas ledningar vara det. 

Arbetet pågår vardagar kl 07:00-15:00. 

För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer NSVA med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från fastigheterna tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppsdoft rekommenderar vi att vattenlåsen i fastigheterna är fyllda.

Fastighetsägaren behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Berörda fastighetsägare kommer inom kort att aviseras via vykort och ansvarar för att meddela eventuella hyresgäster. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-10-21 07:00 Beräknas klart: 2019-11-29 15:00
Pågående projekt 2019-07-12 10:55
Bjuv: Västergatan och Rundelsgatan, Bjuv

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA att utföra ett separeringsprojekt i Västergatan och Rundelsgatan i Bjuv. 

Bakgrunden till projektet är upprepade driftstörningar på både dag- och spillvattenledningar och många av fastigheterna på gatorna har varit drabbade av översvämningar.

Utredning och projektering kommer att ske under sommaren och hösten 2019. 

Entreprenadarbetet planeras starta hösten 2020 och avslutas under 2021. 

Startdatum: 2019-06-18 08:00 Beräknas klart: juli 2021
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-21 11:13
Bjuv: Bjuvsvägen samt Fogdegatan

Ledningarna för vatten och spillvatten är i dåligt skick behöver bytas ut i en del av Bjuvsvägen samt i Fogdegatan i Bjuv. I Bjuvsvägen gäller det sträckan mellan Flötsgatan och Fogdegatan. 

Startdatum: 2019-04-01 08:00 Beräknas klart: 2019-07-26
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-02-20 15:43
Bjuv: Södergatan, Torsgatan och Lillgatan, Ekeby

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA att utföra ett VA-saneringsprojekt i Södergatan, Torsgatan och Lillgatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Startdatum: 2019-04-01 07:00 Beräknas klart: våren 2020
Läs mer >>