Driftstörning Driftstörning Pågående arbete Pågående arbete Kommande arbete Kommande arbete

Bevattningsförbud med omedelbar verkan

Driftstörning

Kommun: Båstad

Startdatum: 2021-06-18
Beräknas klart: Ingen prognos
Berörda adresser: Hela kommunen
Vatten finns att hämta: Nej

NSVA inför bevattningsförbud i Båstads kommun med omedelbar verkan. Orsaken är att kapaciteten i vattenverken är lägre än förbrukningen. Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Vattenförbrukningen har legat på en hög nivå en längre tid och tidigare uppmaningar att spara på vattnet har inte hörsammats. Under bevattningsförbudet är det förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till att:

  • Bevattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna).
  • Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
  • Högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon.

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du som kund bryter mot bevattningsförbudet kan NSVA stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster. Att stå utan vatten är ett läge vi behöver undvika eftersom det försvårar vardagen oerhört, både för den enskilda individen och för viktiga samhällsfunktioner.

Spara vatten-tips finns samlade på www.nsva.se/sparavatten.

Vid frågor kring bevattningsförbudet, kontakta NSVAs kundservice via mejl kundservice@nsva.se eller
telefon 010-490 97 00. Läs mer på: nsva.se/bevattningsforbud

Om vattnet tar slut

  • Tomma vattenledningar innebär att du inte kan spola i toaletten eller duscha och måste hämta dricksvatten i en nödvat­tentank. I normalfall använder en person 140 liter vatten per person och dygn. Med nödvattentank blir det ransonering av dricksvatten med cirka 3-5 liter vatten per person enligt livsmedelsverkets rekommendationer.
  • När vattnet tar slut är nästa steg att köra dricksvatten med tankbilar vilket kommer att bli komplicerat och oerhört dyrt för dig som ingår i VA-kollektivet. Har du en fastighet med anslutet vatten och avlopp i berörd kommun ingår du i VA-kollektivet.
  • Tomma vattenledningar skapar problem för räddnings­tjänsten. Om en brand skulle uppstå finns inget vatten till släckningsarbetet.
  • Efter att det har varit tomt i ledningen och vattnet kommer tillbaka införs kokningsrekommendation av dricksvattnet vilket innebär att allt vatten till mat och dryck måste kokas innan det används. Enligt Livsmedelsverkets regler måste det finnas godkän­da vattenprover innan vattnet får användas som vanligt. Detta tar minst tre dagar.
Tillbaka till Driftinformation