Båstad

Pågående projekt 2019-09-17 11:52
Båstad: Heimers gata, Torekov

I Heimers gata i Torekov finns det idag gamla ledningar för vatten och avlopp med återkommande driftstörningar. NSVA kommer att byta ut samtliga VA-ledningar i gatan.

Preliminär tidsplan
Projektering (ritningsframtagning): hösten 2019
Upphandling av entreprenör: vintern 2019/2020
Entreprenadstart: 2020

Startdatum: 2020-03-02 08:00 Beräknas klart:
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-09-02 12:44
Båstad: Björkvägen, Förslöv

NSVA ska utföra byte av vattenledning och spillvattenledning samt även förlägga en kommunal dagvattenledning.

Startdatum: 2019-09-09 08:00 Beräknas klart: 2019-11-29
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-05-08 09:27
Båstad: Ekorrvägen, Hemmeslöv

På uppdrag av Båstads kommun kommer NSVA renovera VA-ledningarna i Ekorrvägen samt anlägga en dagvattenledning.

Startdatum: 2019-09-16 08:00 Beräknas klart: våren 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-04-26 13:19
Båstad: Lyavägen

NSVA har fått i uppdrag av Båstads kommun att bygga ut spillvattenledningarna i Lyavägen. Utbyggnaden är planerad till hösten 2019.

Information har gått ut till berörda fastighetsägare. 

Startdatum: 2019-08-05 08:00 Beräknas klart: 2019-11-29
Läs mer >>