Åstorp

Pågående projekt 2019-10-07 11:07
Åstorp: Kapellgatan 1-7

VA-ledningarna har under de senaste åren bytts ut på Västervång i Åstorp. Den del som återstår är Kapellgatan, sträckan mellan Pilgatan och Trädgårdsgatan.

Startdatum: 2019-10-02 08:00 Beräknas klart: under 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-08-28 08:55
Åstorp: Maglaby och Högalid

Under 2019 och 2020 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät.

Startdatum: 2019-07-29 08:00 Beräknas klart: 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-14 12:40
Åstorp: Norra och Södra Bragegatan samt Norra och Södra Lokegatan

På uppdrag av Åstorps kommun kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att utföra VA-arbeten i Norra och Södra Bragegatan samt i Norra och Södra Lokegatan.

Byggstart sker under våren 2019 och arbetet beräknas vara klart i slutet av 2019. 

 

Startdatum: 2019-03-18 08:00 Beräknas klart: vintern 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-10-10 08:18
Åstorp: Åstorpsvägen och del av Opalvägen, Hyllinge

Med anledning av ett antal läckor på befintlig vattenledning längs Åstorpsvägen och en bit in på Opalvägen, kommer denna att bytas ut mot en ny för att skapa högre driftsäkerhet och minska antalet läckor i området.

Startdatum: 2018-10-15 08:00 Beräknas klart: 2019-04-15
Läs mer >>