Driftstörning Driftstörning Pågående arbete Pågående arbete Kommande arbete Kommande arbete

Årlig spolning nordvästra Bjuv samt Gunnarstorp

Pågående arbete

Kommun: Bjuv

Startdatum: 2020-10-12 08:00
Beräknas klart: 2020-10-30 18:00
Berörda adresser: Området inom Gunnarstorpsvägen i öster, Norra Storgatan i söder, Utsiktsvägen/Rapsgatan i norr, Pianogatan, Fagottgatan, Blekingegatan i väster samt Gunnarstorp
Vatten finns att hämta: Nej

Det är nu dags för den årliga renspolningen av vattenledningsnätet i Bjuvs Kommun, som i år fungerar lite annorlunda än tidigare år. Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga problem med missfärgat vatten som förekommit i vissa områden. Berörda fastigheter kommer att aviseras med informationslapp ca 3-4 dagar innan spolningen påbörjas. Se kartor längst ner.

OBS: Det är viktigt att man inte öppnar kranar eller spolar i toaletter medan spolningsarbetet pågår.

Ny spolningsmetod

Spolningen genomförs i år med en blandning av vatten och tryckluft, som innebär att både luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolningsposter. Det luftblandade vattnet avskiljer på så sätt avlagringarna i ledningen. Obs: Denna metod innebär att du som kund kan få kraftiga luftstötar och mycket kraftigt missfärgat vatten om vattenkranar öppnas eller om man spolar i toaletter medan spolningarna pågår.

Påverkan

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningen. Missfärgat vatten kan även uppstå utanför det område där spolningen pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning, disk eller tvätt. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat spolningsarbete för att få ut luft och missfärgningar. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade, då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

När och var?

Spolningsarbetet påbörjas v 42 och delas in i olika etapper. Spolningarna kommer att pågå vardagar 08.00-18.00. De kunder som berörs kommer att informationslapp i brevlåda/på port ca 2-4 dagar i förväg. Ett kompletterande sms kommer även att skickas ut i slutet av v 41. I informationen som delas ut, uppmanas man att stänga den kran/ventil som sitter före fastighetens vattenmätare och detta ska man göra specifikt den dag (eller de dagar) som den egna fastigheten berörs av spolningen. Detta anges på informationslappen. Obs: För vissa kunder/områden kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle. 

  • Tappa upp vatten i förväg så att ditt hushåll klarar sig under dagen
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskin medan spolningen pågår, då dessa kan ta skada
  • Spola inte i toaletten på vanligt sätt medan spolningen pågår. Spola istället genom att hälla redan upptappat vatten i toalettstolen, t ex från en hink

När spolningen av huvudledningen är klar, kan luft och missfärgat vatten finnas kvar. Därför bör en kallvattenkran i fastigheten öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut. Spola därefter i samtliga kranar tills vattnet är klart igen.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vår målsättning med arbetet är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era kranar.

Tillbaka till Driftinformation

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window