Driftstörning Driftstörning Pågående arbete Pågående arbete Kommande arbete Kommande arbete

Årlig spolning av dricksvattennätet i Saxtorp, Häljarp, Kvärlöv och Annelöv

Pågående arbete

Kommun: Landskrona

Startdatum: 2020-11-11 08:00
Beräknas klart: 2020-11-25 15:30
Berörda adresser: Boende i Saxtorp, Häljarp, Kvärlöv och Annelöv
Vatten finns att hämta: Nej

Med start onsdagen den 11/11 kommer den årliga spolningen av vattenledningarna i ovan angivna orter att genomföras. Arbetet beräknas pågå vardagar mellan 08.00-15.30 fram till och med den 25/11. Några specifika datum för varje enskilt område kan ej ges, då spolning pågår olika länge beroende på behov och spolningsschemat kan således ändras under arbetets gång. Under tiden då spolningen pågår kan det tillfälligt bli lägre tryck samt missfärgat vatten. När spolningen är över kan man spola kallvatten i samtliga kranar tills dess att vattnet är klart igen.

Tillbaka till Driftinformation