Årlig spolning av dricksvattenledningarna i Landskrona Kommun

Årlig spolning av dricksvattenledningarna i Landskrona Kommun

Pågående arbete

Kommun: Landskrona

Startdatum: 2021-10-04 07:00
Beräknas klart: 2021-12-10 15:30
Vatten finns att hämta: Nej

NSVA kommer, med start vecka 40, att spola dricksvattenledningarna i nedan berörda områden. Spolningarna görs för att säkra god vattenkvalitet.

Under tiden spolningen pågår kan det tillfälligt bli sämre vattentryck och missfärgat vatten. Detta är ofarligt, men undvik att tvätta och diska medan spolningen pågår i ditt närområde. När spolningen är över, spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Exakta datum för varje enskilt område kan tyvärr inte anges, detta eftersom spolning pågår olika länge på olika platser beroende på behov. Dock pågår spolningen endast dagtid mellan angivna klockslag, dvs 07.00-15.30.

Område 1-2: v 40-42

Område 3: v 43-44

Område 4-5: v 45-47

Område 6-7: v 48-49

Tillbaka till Driftinformation