Årlig spolning av dricksvattenledningar Örkelljunga Kommun

Årlig spolning av dricksvattenledningar Örkelljunga Kommun

Pågående arbete

Kommun: Örkelljunga

Startdatum: 2022-06-13 08:00
Beräknas klart: 2022-06-23 15:00
Berörda adresser: Hela Örkelljunga Kommun
Vatten finns att hämta: Nej

NSVA kommer, med start vecka 24, att spola dricksvattenledningarna i Örkelljunga Kommun. Spolningarna görs för att säkra god vattenkvalitet. Spolningarna kommer att pågår vardagar mellan kl 08.00-15.00 fram till fredagen den 1/7 (dock inte Midsommarafton).

Vecka 24-25 spolning i Örkelljunga tätort

Vecka 26 spolning i Eket-Åsljunga-Skånes Värsjö samt Skånes Fagerhult

Under tiden spolningen pågår kan det tillfälligt bli sämre vattentryck och missfärgat vatten. Detta är ofarligt, men undvik att tvätta och diska medan spolningen pågår i ditt närområde. När spolningen är över, spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Informations-sms har skickats ut till boende i samtliga orter.

Exakta datum för varje enskilt område kan tyvärr inte anges, detta eftersom spolning pågår olika länge på olika platser beroende på behov. Dock pågår spolningen endast dagtid mellan angivna klockslag.

Tillbaka till Driftinformation