Driftinformation

Planerat arbete 2019-11-12 10:46
Landskrona: Bytaregatan 1-31, Salpetergatan 1-19

På grund av inkopplingarbeten i området kommer vattnet stängas av för ovan angivna fastigheter onsdagen den 13/11 mellan kl 08.00-16.00. Berörda fastigheter har aviserats med informationslapp i brevlåda eller på port.

När vattnet kommer tillbaka efter en avstängning så kan det ibland vara lite missfärgat. Då är det bara att spola i samtliga kranar tills vattnet åter är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-11-13 08:00 Beräknas klart: 2019-11-13 16:00
Planerat arbete 2019-11-11 15:58
Helsingborg: Gustavslundsvägen 2A-B, Norra Brunnsvägen 18-22, Södra Hunnetorpsvägen 225 samt Ramlösavägen 132

Lagningsarbetet för läckan som uppstod den 5/11 ska nu slutföras och vattnet stängs därför för ovan adresser mellan kl 08.00-15.00 tisdagen den 12/11. Berörda adresser har informerats med lapp i brevlåda/på port. Ett släp med tillfälligt vatten kommer att placeras ut på platsen där berörda kunder kan hämta vatten. Ytterligare en brandpost kommer att öppnas inom området, vi återkommer med placering.

Uppdatering 12/11: En brandpost kommer att öppnas på Norra Brunnsvägen 26

Vatten finns att hämta: Vattentank Norra Brunnsvägen 2A
Startdatum: 2019-11-12 08:00 Beräknas klart: 2019-11-12 15:00
Planerat arbete 2019-11-11 14:37
Helsingborg: Birkagatan 139-167 (alla nummer) samt Bogesundsgatan 68-82 (jämna nummer)

På grund av inkoppling av ny vattenledning i Birkagatan stängs vattnet av för ovan angivna fastigheter onsdagen den 13/11. Arbetet beräknas pågå mellan kl 08:30-12:00. VA-arbetet ingår i ett projekt

Berörda fastighetsägare har aviserats via lapp i brevlådan/på porten. Vi försöker även nå ut via sms. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-11-13 08:30 Beräknas klart: 2019-11-13 12:00
Planerat arbete 2019-11-11 12:42
Bjuv: Bjuvsvägen 2, 4, 6, 8 och 10, Stationsvägen 1, 3 och 5, Söderåsvägen 65, 88, 96, 98, 126, 165, 167, 170, 174, 180, 181 och 190, Tornégatan 1, 2, 3 och 6, Tornérhjelmsvägen 2, 4 och 6 samt Ängsvägen 3, 4, 5, 8, 10 och 12, Gunnarstorp

På grund av inkoppling av ny vattenledning i Gunnarstorp stängs vattnet av för ovan angivna fastigheter idag måndagen den 11/11. Arbetet beräknas pågå mellan kl 20:00-00:00.

Berörda fastighetsägare har aviserats via lapp i brevlådan/på porten. Vi försöker även nå ut via sms. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-11-11 20:00 Beräknas klart: 2019-11-11 00:00
Pågående projekt 2019-11-08 11:00
Bjuv: Humlegatan 1-16 samt Astergatan 1

För att försöka minska riskerna för översvämningar på ovan nämnda fastigheter kommer NSVA att anlägga fördröjningsdammar i området. (Se karta.) Arbetet beräknas starta vecka 46 och utföras under 2019.

Startdatum: 2019-11-11 07:00 Beräknas klart: i slutet av 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-11-06 14:20
Helsingborg: Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan, Gantofta

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att renovera ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan i Gantofta samt anlägga ny vattenledning för att säkra framtida dricksvattenförsörjning. 

Startdatum: 2018-11-20 08:00 Beräknas klart: 2020-06-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-10-23 08:55
Helsingborg: Jönköpingsgatan

Helsingborgs stad bygger om Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan för att skapa säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Samtidigt genomför NSVA ledningsarbeten i närliggande gator. Etapp 1 startar i mitten av oktober 2018 och beräknas vara klar hösten 2019.

Snart är etapp 1 klar och måndagen den 28 oktober startar etapp 2 med beräknat slutdatum i maj 2020. Etapp 2 omfattar Jönköpingsgatan, nu sträckan mellan Växjögatan och Sofiebergsvägen. NSVA passar även nu på att samtidigt genomföra ledningsarbeten i området. 

Läs gärna mer om projektet på Helsingborgs stads webb här.

Startdatum: 2018-10-15 08:00 Beräknas klart: maj 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-10-22 14:42
Helsingborg: Tågagatan 6-14

NSVA kommer att utföra ett VA-separeringsprojekt i Tågagatan, i sträckan mellan Persgatan/Pålsgatan och Drottninggatan.

Startdatum: 2019-09-02 08:00 Beräknas klart: 2019-11-15
Läs mer >>
Planerat arbete 2019-10-22 08:40
Helsingborg: årlig spolning i Helsingborgs kommun

Med start måndagen den 28/10 kommer NSVA påbörja den årliga spolningen av huvudvattenledningarna i Helsingborgs kommun. Arbetet beräknas pågå till slutet av november. Spolningarna kommer pågå vardagar (ej helgdagar) kl 07:30-15:30. Spolning bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Vi kan ej uppge exakt datum eller tid för specifika områden, då spolningsschemat kan komma att justeras under arbetets gång.

Ansvarig personal förväntar sig inga störningar, men under tiden som spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck.

Först ut är Rydebäck och därefter kommer Pålstorp, Råå, Gantofta, Vallåkra, Påarp, Mörarp och Helsingborg, i den ordningen, att spolas.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-10-28 07:30 Beräknas klart: 2019-11-29
Planerat arbete 2019-10-18 10:50
Bjuv: årlig spolning i centralorten Bjuv

Med start måndagen den 21/10 kommer NSVA påbörja den årliga spolningen i Bjuvs centralort. Arbetet beräknas pågå till början av december. Spolningarna kommer pågå vardagar (ej helgdagar) kl 07:30-15:30. Spolning bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Vi kan ej uppge exakt datum eller tid för specifika områden, då spolningsschemat kan komma att justeras under arbetets gång.

Hur påverkas jag?

Ansvarig personal förväntar sig inga störningar, men medan spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det eventuellt bli tillfälligt dåligt vattentryck. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. Vår rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart igen. Känsliga verksamheter kommer att kontaktas separat. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-10-21 07:30 Beräknas klart: 2019-12-06
Pågående projekt 2019-10-08 13:19
Helsingborg: Del av Drottninggatan vid Fria bad, mellan Ehrensvärdsgatan och en bit förbi Petter Pihls gata

Medan Helsingborgs stad bygger om för säkrare trafik på Drottninggatan vid fria bad, mellan Ehrensvärdsgatan och en bit förbi Petter Pihls gata, passar NSVA på att göra VA-arbete.

Gamla vattenledningar förnyas på sträckan och separerar ledningar för dag- och spillvatten. Det innebär bland annat att risken för källaröversvämningar och belastningen på Öresundsverkets avloppsreningsverk minskar.

På Tågaborg genomför NSVA parallellt ledningsarbeten med förnyelse av gamla vattenledningar och lägger separerade ledningar för dag- och spillvatten.

Vill du veta mer vad Helsingborgs stad ska göra på sträckan? Läs mer på helsingborg.se/vibygger

Startdatum: 2019-10-07 08:00 Beräknas klart: Januari 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-10-07 11:07
Åstorp: Kapellgatan 1-7

VA-ledningarna har under de senaste åren bytts ut på Västervång i Åstorp. Den del som återstår är Kapellgatan, sträckan mellan Pilgatan och Trädgårdsgatan.

Startdatum: 2019-10-02 08:00 Beräknas klart: under 2020
Läs mer >>
Planerat arbete 2019-10-04 13:30
Bjuv: Bangatan 3 och 10, Bergsgatan 3 och 4, Karlsgatan 4, Kvarngatan 4, 6, 50 och 52, Rundelsgatan 3, 4, 5 och 7 samt Västergatan (ej 6, 7, 36, 39, 42, 43, 45, 46 och 47)

Uppdatering 2019-10-29: undersökningen är inställd och skjuts på framtiden. 

Under perioden 20191021 - 20191129 kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna är kopplade på fastigheterna på ovan nämnda adresser i Bjuv. Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning måste även fastigheternas ledningar vara det. 

Arbetet pågår vardagar kl 07:00-15:00. 

För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer NSVA med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från fastigheterna tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppsdoft rekommenderar vi att vattenlåsen i fastigheterna är fyllda.

Fastighetsägaren behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Berörda fastighetsägare kommer inom kort att aviseras via vykort och ansvarar för att meddela eventuella hyresgäster. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-10-21 07:00 Beräknas klart: 2019-11-29 15:00
Pågående projekt 2019-10-01 14:41
Helsingborg: Övre Nytorgsgatan och Örebrogatan

NSVA ska utföra omkopplingsarbeten på dag- och spillvattennätet i Övre Nytorgsgatan samt i Örebrogatan.

Startdatum: 2019-10-01 08:00 Beräknas klart: 2019-11-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-09-25 14:26
Helsingborg: Skogsstigen 5, 8, 15 och 17, Tallstigen, Björkstigen 3, Bokstigen 3 samt Norra Vallåkravägen 5, Vallåkra

Med start vecka 47 kommer NSVA att påbörja VA-arbeten i Vallåkra med början i Skogsstigen.

Etapp 1 planeras att utföras under 2019-2020. Etapp 2 under 2020-2021. Total byggtid är ca 2 år. Entreprenadens första etapp kommer att utföras av NCC.

Startdatum: 2019-11-18 08:00 Beräknas klart: 2020-02-21
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-09-25 13:18
Landskrona: Lybecks väg 13, 14, 16, 17, 18 och 20 samt Ålabodstranden 41, 45 och 47, Ålabodarna (Glumslöv)

För att säkerställa vattenförsörjningen och minimera störningar på spillvattenledningen kommer NSVA att byta ut vattenledningen samt spillvattenledningen ner till Ålabodarna.

Arbetet planeras att utföras under hösten 2019 och slutasfaltering sker våren 2020.

Startdatum: 2019-10-07 08:00 Beräknas klart: 2019-11-29
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-09-17 11:52
Båstad: Heimers gata, Torekov

I Heimers gata i Torekov finns det idag gamla ledningar för vatten och avlopp med återkommande driftstörningar. NSVA kommer att byta ut samtliga VA-ledningar i gatan.

Preliminär tidsplan
Projektering (ritningsframtagning): hösten 2019
Upphandling av entreprenör: vintern 2019/2020
Entreprenadstart: 2020

Startdatum: 2020-03-02 08:00 Beräknas klart:
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-09-16 15:25
Landskrona: Strandvägen

Med start i början av 2020 kommer NSVA tillsammans med Landskrona stad att påbörja underhåll och ombyggnad av Strandvägen, i sträckan mellan Holmgatan och Svaneholmsrondellen. Arbetet är andra etappen av ett projekt som påbörjades 2014.

Startdatum: 2020-03-02 08:00 Beräknas klart: våren 2022
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-09-16 14:06
Svalöv: Södervägen 1-3, Svalövsvägen 2-12, Värmövägen 2-12, Kvarnvägen 1-2 och Snickarevägen 2, Billeberga

För att förbättra situationen med ledningsnätet i Trädgårdsvägen i Billeberga bygger NSVA om och ut ledningsnätet längs Värmövägen och Svalövsvägen.

Startdatum: 2019-09-16 08:00 Beräknas klart: februari 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-09-12 15:18
Helsingborg: Benarp Lydestad

Under 2018-2019 kommer NSVA utföra utbyggnad av dricks- och spillvattennätet i Benarp/Lydestad.

Startdatum: 2018-10-08 00:00 Beräknas klart: 2019-06-28
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-09-02 12:44
Båstad: Björkvägen, Förslöv

NSVA ska utföra byte av vattenledning och spillvattenledning samt även förlägga en kommunal dagvattenledning.

Startdatum: 2019-09-09 08:00 Beräknas klart: 2019-11-29
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-08-28 08:55
Åstorp: Maglaby och Högalid

Under 2019 och 2020 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät.

Startdatum: 2019-07-29 08:00 Beräknas klart: 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-08-13 14:34
Svalöv: Finngatan, Röstånga

Dricksvattenledningen som idag finns i Finngatan i Röstånga är gammal. När vi ändå schaktar för dricksvattnets skull anlägger vi också nya ledningar för spill- och dagvatten. 

Startdatum: 2019-08-05 08:00 Beräknas klart: 2019-09-27
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-07-12 10:55
Bjuv: Västergatan och Rundelsgatan, Bjuv

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA att utföra ett separeringsprojekt i Västergatan och Rundelsgatan i Bjuv. 

Bakgrunden till projektet är upprepade driftstörningar på både dag- och spillvattenledningar och många av fastigheterna på gatorna har varit drabbade av översvämningar.

Utredning och projektering kommer att ske under sommaren och hösten 2019. 

Entreprenadarbetet planeras starta hösten 2020 och avslutas under 2021. 

Startdatum: 2019-06-18 08:00 Beräknas klart: juli 2021
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-06-14 14:10
Helsingborg: Bengt Lidners gata, Ehrensvärdsgatan, Karl X Gustavs gata, Lenngrensgatan, Nicandersgatan, Olof Dahlins gata, Stagneliusgatan samt del av Drottninggatan

NSVA planerar att utföra VA-separering samt byte av vattenledningar på Tågaborg samt i del av Drottninggatan. Ovan nämnda gator ingår i projektet. I Karl X Gustavs gata kommer endast vattenledningen att bytas ut. Arbetet kommer att utföras av MVB Syd AB. 

Byggstart är planerad till september 2019 och projektet beräknas hålla på till slutet av år 2021.

Öresundskraft AB kommer att utföra el- och fjärrvärmearbeten i samband med ovan. 

Startdatum: 2019-09-02 08:00 Beräknas klart: 2021-12-31
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-06-14 13:55
Landskrona: Bytaregatan, Salpetergatan, Kvarntorget och Vagmansgatan

Under perioden 2017-2020 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett projekt i området kring Kvarntorget Plorren och Vagnmansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten.

Genom att separera ledningarna för dagvatten och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

Startdatum: 2017-06-26 10:26 Beräknas klart: 2020-02-29
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-05-28 14:41
Helsingborg: Ringstorpsparken (Grenadjärgatan 13)

På uppdrag av NSVA ska NCC NoDig utföra renovering av dag- och spillvattenledningar med flexibelt foder. 

Startdatum: 2019-05-29 07:00 Beräknas klart: 2019-06-10 19:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-05-21 11:32
Landskrona: Bästemansgatan 26-30, Erikstorpsvägen 33 samt Övre gatan 70 och 74

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) kommer att genomföra ett projekt i en del av Bästemansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten samt även lägga om befintlig tryckspilledning.

Startdatum: 2019-05-20 08:00 Beräknas klart: 2019-07-05
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-05-08 09:27
Båstad: Ekorrvägen, Hemmeslöv

På uppdrag av Båstads kommun kommer NSVA renovera VA-ledningarna i Ekorrvägen samt anlägga en dagvattenledning.

Startdatum: 2019-09-16 08:00 Beräknas klart: våren 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-04-26 13:19
Båstad: Lyavägen

NSVA har fått i uppdrag av Båstads kommun att bygga ut spillvattenledningarna i Lyavägen. Utbyggnaden är planerad till hösten 2019.

Information har gått ut till berörda fastighetsägare. 

Startdatum: 2019-08-05 08:00 Beräknas klart: 2019-11-29
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-04-16 13:46
Svalöv: Björkhällsgatan 2, 3 och 5 samt Billingevägen 25, Röstånga

De dricksvattenledningar och spillvattenledningar som idag finns i Björkhällsgatan i Röstånga är från 1955 och i mycket dåligt skick och behöver därför bytas ut.

När vi ändå schaktar för dricksvattnets och spillvattnets skull anlägger vi också en ny dagvattenledning. 

Startdatum: 2019-04-22 08:00 Beräknas klart: 2019-06-14
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-04-05 10:43
Landskrona: Säby

NSVA bygger om Säby tryckstegringsstation för att öka driftsäkerheten samt minska driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: våren 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-04-01 15:02
Helsingborg: Eksjögatan, Söderhamnsgatan samt Tranåsgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-separering i Eksjögatan, Söderhamnsgatan samt Tranåsgatan. 

Byggstart sker 5 april 2019. 

Startdatum: 2019-03-25 08:00 Beräknas klart: sommaren 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-21 09:34
Helsingborg: Birkagatan 105-165

Öresundskraft fortsätter under 2019 arbetet med att utföra fjärrvärmearbeten i Birkagatan. Under 2019 är det fastigheterna på Birkagatan 105-165 som omfattas av arbetena.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har fått i uppdrag av Helsingborgs Stad att byta ut de vattenledningar som försörjer ovan nämnda fastigheter. Arbetet omfattar huvudledningar för dricksvatten och servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.

Startdatum: 2019-04-15 08:00 Beräknas klart: 2019-08-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-20 13:36
Helsingborg: Vagnmakarevägen och Viadalsvägen, Fleninge

NSVA har fått i uppdrag av Helsingborgs kommun att utföra utbyggnad av spillvattennätet i Fleninge. Utbyggnaden är planerad att starta i slutet av 2019 och vara färdigt under 2020.

Bakgrunden till projektet är att området ligger med i landsbygdsstrategin för Helsingborgs kommun samt att enskilda anläggningar i vissa fall inte når upp till dagens miljökrav.

Information har gått ut till berörda fastighetsägare.

Startdatum: 2019-11-01 08:00 Beräknas klart: under 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-14 12:40
Åstorp: Norra och Södra Bragegatan samt Norra och Södra Lokegatan

På uppdrag av Åstorps kommun kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att utföra VA-arbeten i Norra och Södra Bragegatan samt i Norra och Södra Lokegatan.

Byggstart sker under våren 2019 och arbetet beräknas vara klart i slutet av 2019. 

 

Startdatum: 2019-03-18 08:00 Beräknas klart: vintern 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-06 14:46
Helsingborg: Klövergatan, Timotejgatan och del av Bankogårdsgatan

NSVA kommer att byta ut samtliga VA-ledningar i ovan nämnda gator. Öresundskraft kommer samtidigt att byta ut fjärrvärmeledningarna.

Startdatum: 2019-05-20 08:00 Beräknas klart: senhösten/vintern 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-02-20 15:43
Bjuv: Södergatan, Torsgatan och Lillgatan, Ekeby

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA att utföra ett VA-saneringsprojekt i Södergatan, Torsgatan och Lillgatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Startdatum: 2019-04-01 07:00 Beräknas klart: våren 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-10-10 08:18
Åstorp: Åstorpsvägen och del av Opalvägen, Hyllinge

Med anledning av ett antal läckor på befintlig vattenledning längs Åstorpsvägen och en bit in på Opalvägen, kommer denna att bytas ut mot en ny för att skapa högre driftsäkerhet och minska antalet läckor i området.

Startdatum: 2018-10-15 08:00 Beräknas klart: 2019-04-15
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-20 07:50
Helsingborg: Oceanpiren

Det pågående VA-arbetet är ett delprojekt inom utvecklingen av den nya stadsdelen Oceanhamnen. Här ska det byggas bostäder, kontor, restauranger och handel. Byggstart av bostäder planeras till slutet av 2017.

Startdatum: 2016-10-01 07:50 Beräknas klart: 2017-05-31 00:00
Läs mer >>