ARKADQUIZ

ARKADQUIZ

Chans att vinna två biobiljetter!

Svara på de fem frågorna så är du med i utlottning av 3 vinster med två biobiljetter i varje vinst. Vi behöver din mejladress för att kunna skicka dig biobiljetterna digitalt.

Lycka till!

 1. Vad kallas det när man drar in en ny ledning inuti en gammal ledning?
  1. Relining      X. Repiping      2. Restriping
 2. Hur många kommuner är anslutna till NSVA?
  1. 7                   X. 8                     2. 9
 3.  Vad får spolas ner i toaletten förutom kiss, bajs och toapapper?
  1. Tops    X. Hår och snus     2. Inget
 4. Vems ansvar är det att åtgärda och förebygga översvämning på en privat fastighet?
  1. Kommun   X. Fastighetsägare    2. Staten
 5. Hur många liter dricksvatten använder en person per dygn i Sverige?
  1. 110 liter         X. 130 liter         2. 140 liter