Anmälan till informationsträff om Råån

Anmälan till informationsträff om Råån

Flera år i rad har fiskar dött i Råån på grund av syrebrist. Vi är många som bryr oss om ån och vi kan alla bidra till att förhindra att det händer igen. Vi vill med den här träffen berätta hur syrebristen uppstår, hur dagvattensystemet fungerar och vad ni kan göra för att säkerställa att era verksamheter inte skadar Råån. Vi kommer också att berätta om hur NSVA, Helsingborgs stad och Rååns fiskevårdsområdesförening arbetar för att förbättra förutsättningarna för livet i ån.