Industrispillvatten

Sök på nsva.se

2 träffar

  • Industrispillvatten

    Kommunala reningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll. Om en verksamhet släpper ut vatten med ämnen som inte reningsverket kan behandla kan det...

  • Särskilda krav för verksamheter

    De kommunala avloppsreningsverken är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. Processerna i avloppsverken behandlar biologiskt lättnedbrytbara ämnen och...