Spela Toavettikett

Toaletten är bara gjord för kiss, bajs och toapapper. Annat som slängs i toan orsakar stopp i pumpstationer och ledningar. Spela Toavettikett och se om du har koll på läget!


Nio av tio svenskar tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt. Trots det spolar vi i Sverige tillsammans ner 7 000 ton skräp i våra avlopp varje år. Sprid gärna din nya kunskap om toavettikett och se till att det finns en papperskorg på toan!