Kvidinge reningsverk

Verksamhetsområdet omfattar Kvidinge samhälle och Sönnarslöv. Lite över 1500 personer är anslutna. 

Spillvattnet renas först mekaniskt, sedan bilogoiskt och kemiskt i en aktivslamanläggning. I samband med vattenreningsprocesserna bildas slam, som samlas upp och förtjockas för att sedan rötas i Nyvångsverket. Där blir det till biogas. Det renade vattnet från Kvidinge leds till en bäck som senare mynnar i Rönneå.