Ekebro reningsverk

Ekebro reningsverk ligger i Bjuvs kommun och tar hand om spillvatten från Bjuvs tätort samt samhällena Gunnarstorp, Billesholm och Norra Vram. Dessutom renas måttligt förorenat avloppsvatten från Höganäsbolagen, Svenska Nestlé och Saint-Gobain Isover. Totalt renas vatten från motsvarande cirka 10 000 personer.

Reningen på Ekebro reningsverk består av olika bassänger där vattnet i tur och ordning renas mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Det renade vattnet rinner ut i Bjuvsbäcken, som sedare mynnar ut i Vege å.

Det slam som bildas vid reningsprocesserna samlas upp och rötas. En del av det blir till biogas som används för uppvärmning av byggnader. En del används till växtnäring inom jordbruk. 

Processchema