Samråd: Torekovs avloppsreningsverk

Samrådsunderlag inför NSVAs ansökan om nytt tillstånd vid Torekovs avloppsreningsverk i Båstads kommun, Skåne län. 

Avloppsreningsverket i Torekov togs i drift på 1960-talet och byggdes senast ut 2001. Hit tillförs kommunalt och industriellt avloppsvatten från tätorterna Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv samt från de mindre orterna Hov, Rammsjö, Killebäckstorp och stora delar av den kustnära bebyggelsen mellan Stora Hult och Torekov. Antalet anslutna personer är nästan 13 000.

Sedan 2009 är det NSVA som sköter driften och verksamheten på avloppsreningsverket. Det nuvarande tillståndet är gammalt och lämnades med stöd av då gällande Miljöskyddslagen. Nu vill NSVA ansöka om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på samma sätt och i samma omfattning som idag och det finns i dagsläget inga planer på ombyggnationer eller förändringar i avloppsreningsverkets processer.

Ta del av samrådsunderlaget.

Mer information

Frågor och synpunkter ställs till Tobias Olsson på Ramböll Sverige AB via e-post tobias.olsson@ramboll.se alternativt via brev till Ramböll Sverige AB, Miljöenheten, Att. Tobias Olsson, Box 5343, 402 27 Göteborg.