Ledningsnät

Inom NSVA finns 500 mil ledningar av varierande ålder och kvalitet. Mer information om det kommer inom kort att finnas här.