Forskning och utveckling

VA-branschen står inför stora utmaningar framöver. Nya krav väntas komma, förändringar i klimatet är ett faktum även om förändringstakten är oviss, energioptimeringsmål sätts upp och minskade utsläpp av kemikalier i vårt samhälle är ett måste. Detta kommer att kräva mycket ny kunskap.

Det är stora och svåra frågor som branschen står inför och det tar tid att anpassa VA-verksamheten utifrån kommande utmaningar. Det kommer dessutom att krävas mer kunskap framöver för att kunna bedriva professionella vattentjänster.

På NSVA förbereder vi oss genom att kontinuerligt fortbilda våra medarbetare, delta i seminarium och i andras utvecklingsprojekt. Samtidigt gör vi vårt bästa för att driva och genomföra egna utvecklingsprojekt. För största möjliga utbyte samarbetar vi med många olika aktörer inom branschen och ofta i kombination med universitet och högskolor.

Sedan ett par år tillbaka bedriver vi vårt forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med Sydvatten och VA SYD i det gemensamma FoU-bolaget Sweden Water Research AB.

Vi samarbetar även med andra aktörer i via exempelvis Svenskt Vatten, VA-teknik Södra samt 4S ledningsnät.