Svalöv

Det kommunala dricksvattnet i Svalövs kommun kommer till cirka åttio procent från Sydvatten, medan resten består av grundvatten. En del i kommunen har inte kommunalt dricksvatten utan tar vatten från egen brunn.

I centralorten Svalöv samt Billeberga, Kågeröd, Teckomatorp och Tågarp kommer dricksvattnet från sjön Bolmen i Småland och är mjukt (4°dH). Ett mjukt vatten innebär att du kan använda mindre rengöringsmedel och tvättmedel, bra både för ekonomin och miljön.

Från Bolmen leds vattnet genom en åtta mil lång tunnel till Ringsjöverket. I Ringsjöverket renas sjövattnet till dricksvatten för att därefter transporteras vidare till respektive ort. Allt vatten UV-behandlas för att ta bort bakterier och andra mikroorganismer.

Röstånga och Stenestad

Röstånga och Stenestad har grundvatten från borror på respektive ort. Vattnet i Röstånga är medelhårt (9°dH) medan vattnet i Stenestad är på gränsen mellan mjukt och medelhårt (6°dH). Hårdhetsgraden innebär att ju mjukare vatten, desto mindre rengöringsmedel och tvättmedel behöver du använda.

Grundvattnet som pumpas upp transporteras i råvattenledningar till vattenverk i Röstånga och Stenestad, för att renas innan det pumpas ut på ledningsnätet. I Röstånga är grundvattnet av en sådan kvalitet att endast järn behöver avskiljas. Vattenverket i Stenestad är litet men relativt komplicerat. Här renas vattnet från både järn, mangan och radon. Dessutom justeras vattnets pH. Vid båda vattenverken UV-behandlas allt vatten.

Vattenförbrukning

Vattnet lagras i vattentornet, som också kallas för vattenreservoar. Vattnet fylls på i vattentornet under natten när vi sover och inte använder så mycket vatten. På dagen när vi använder mer vatten finns det ett lager i vattentornet som vi kan använda. Med vatten i vattentornet blir det ett jämnt flöde i ledningarna hela dagen.

Varje person i Sverige använder ungefär 140 liter vatten om dagen. Sedan tillkommer allt vatten som används på företag och industrier. Vattenuttaget i Svalövs kommun uppgår till drygt 900 000 kubikmeter per år. När vattnet använts leds det i spillvattenledningar till något av de fyra reningsverken i Svalövs kommun, där det renas och återförs till naturen.