Landskrona

Dricksvattnet i Landskrona kommer från sjön Bolmen i Småland och är mjukt. Ett mjukt vatten innebär att du kan använda mindre rengöringsmedel och tvättmedel, bra både för ekonomin och miljön.

Från Bolmen leds vattnet genom en åtta mil lång tunnel till Ringsjöverket. I Ringsjöverket renas sjövattnet till dricksvatten. Därefter leds vattnet i långa huvudledningar till Landskrona och sedan vidare till alla som har kommunalt vatten i Landskrona.

Vattnet lagras i vattentornet, som också kallas för vattenreservoar. Vattnet fylls på i vattentornet under natten när vi sover och inte använder så mycket vatten. På dagen när vi använder mer vatten finns det ett lager i vattentornet som vi kan använda. Med vatten i vattentornet blir det ett jämnt flöde i ledningarna hela dagen.

Varje person i Sverige använder ungefär 140 liter vatten om dagen. Sedan tillkommer allt vatten som används på företag och industrier. I Landskrona används totalt ungefär 10 000 kubikmeter vatten varje dygn. När vi har använt vattnet går det smutsiga vattnet i avloppsledningar till Lundåkraverket där det renas och återförs till naturen, i det här fallet Öresund.