Örbyverkets historia

Örbyverkets historia börjar redan 1918 när Råå municipalsamhälle förenas med Helsingborg. Helsingborgs vattenverk låg då på Bergaliden. Bergalidsverket fick sitt vatten från brunnar på Fredriksdal, Stattena och Berga. En liten del kom från djupa berggrundsborror. En av dessa finns ännu kvar, inbyggd i lasarettet, där vattnet används för tekniska ändamål.

Råå vattenverk låg strax intill Råå vattentorn och fick vatten från brunnar i landborgskanten.

Under verkens utvidgningar gjordes försök med infiltration av vatten från Råån och berggrunden. Försöken slog väl ut och från 1928 fick helsingborgarna under många år dricksvatten på detta sätt. I dag är Råån och berggrunden reservvattentäkter.

1960 stod det första vattenverket på Örbyverket färdigt. Under åren 1963-1987 kom större delen av vattnet från Ringsjön mitt i Skåne. Vattenverket vid Bergaliden lades ned när lasarettet byggdes.

1997 byggdes det ytterligare ett vattenverk på Örbyverket. Vattenverken fungerar var för sig och det gör att leveranssäkerheten blir hög. Vid elavbrott kan vattnet pumpas ut med hjälp av el från ett eget dieseldrivet kraftverk.

I dag är Helsingborg en av de 16 kommuner som tillsammans äger Sydvatten och vattnet kommer nu från sjön Bolmen i Småland via Sydvattensystemet.

Örbyverket förser idag både Helsingborgs stad, Höganäs kommun och Ängelholms kommun med vatten, totalt cirka 200 000 personer samt en mängd företag.