Åstorp

Dricksvattnet i Åstorp består av grundvatten som tas från ett 20-tal grundvattenborror i Kvidinge och Åstorp och är ett medelhårt vatten. Hårdhetsgraden innebär att ju mjukare vatten, desto mindre rengöringsmedel och tvättmedel behöver du använda.

Grundvattnet som pumpas upp transporteras vidare i råvattenledningar till vattenverken i Åstorp och Kvidinge, för att genomgå en fällning av järn och mangan innan det pumpas ut på ledningsnätet. I Kvidinge avhärdas dessutom vattnet.

Vattnet är av så god kvalitet att inga kemikalier behöver tillsättas för att uppnå Livsmedelsverkets krav för godkänt dricksvatten. Det är endast järn och mangan som tas bort genom luftning och filtrering i öppna sandfilter. Hårdheten justeras i Kvidinge till ca 8°dH (tyska hårdhetsgrader). I Åstorp är hårdhetsgraden 9°dH (tyska hårdhetsgrader).

Vattnet lagras i vattentorn, som också kallas för vattenreservoar. Vattnet fylls på i vattentornet under natten när vi sover och inte använder så mycket vatten. På dagen när vi använder mer vatten finns det ett lager i vattentornet som vi kan använda. Med vatten i vattentornet blir det ett jämnt flöde i ledningarna hela dagen.

Varje person i Sverige använder ungefär 140 liter vatten om dagen. Sedan tillkommer allt vatten som används på företag och industrier. Vattenuttaget i Åstorp uppgår till ca 1,2 miljoner kubikmeter per år, där ungefär hälften av vattnet kommer från Kvidinge och resterande del från Åstorp. När vi har använt vattnet går det smutsiga vattnet i avloppsledningar till Nyvångsverket respektive Kvidinge reningsverk, där det renas och återförs till naturen.