Bevattningsförbud

 

Hög vattenkomsumtion i samband med varmt väder kan innebära risk för vattenbrist. När det finns risk för vattenbrist inför NSVA bevattningsförbud. Dricksvattnet får då endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
  • högtryckstvätt för att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera

Råder det bevattningsförbud i min kommun?

Nedan hittar du aktuell information om huruvida det finns ett utfärdat bevattningsförbud i din kommun eller inte. Vi uppmanar alla att spara på vattnet oavsett.

Bjuv: Inget bevattningsförbud

Båstad: Inget bevattningsförbud

Helsingborg: Inget bevattningsförbud

Landskrona: Inget bevattningsförbud

Svalöv: Inget bevattningsförbud

Åstorp: Inget bevattningsförbud

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du bryter mot bevattningsförbudet kan NSVA komma att stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka. Detta med stöd av LAV- Lagen om Allmänna Vattentjänster. För att en vattenavstängning ska bli aktuell krävs enligt 43 § LAV att följande kriterier uppfylls:

1. fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag,
2. försummelsen är väsentlig,
3. avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa,
4. huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen, och
5. fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte har vidtagit rättelse inom den skäliga tiden.

Alla fem punkter ska besvaras jakande för att avstängning ska kunna ske. Det är fastighetsägaren som adresseras i samband med vattenavstängning. Skälig tid är 14 dagar. Mer information om vattenavstängning på Svenskt vattens hemsida.

Bevattningsförbud eller ej?

NSVA utfärdar bara bevattningsförbud när vi kan se att det kommer att råda allvarlig brist på vatten. Vi har tidigare haft bevattningsförbud i Båstads kommun varje sommar, men sedan 2017 utfärdas det bara när det verkligen behövs. Orsaken är att det inte har hörsammats innan. Går vi ut med ett bevattningsförbud ska läget vara kritiskt, det måste tas på allvar. Om alla sparar på vattnet slipper vi bevattningsförbud.