Frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar kring dricksvattensituationen och uppmaningen att spara vatten i NSVAs ägarkommuner. Söker du frågor och svar om bevattningsförbudet i Båstads kommun? Klicka då här.

Varför spolar NSVA VA-ledningar när ni uppmanar andra att vara sparsamma med vattnet?

Inom vissa arbeten måste vi spola för att kunna behålla tjänlig vattenkvalitet. Vi undviker årliga spolningar under perioder när vi går ut med uppmaningar om att spara vatten, men i samband med enskilda projekt, vattenläckor och andra akuta arbeten måste vi ibland spola just för att kunna behålla tjänlig vattenkvalitet.

Behöver jag bunkra upp eget vatten?

Nej. Vi på NSVA är väl förberedda inför en eventuell vattenbrist. Vi har utarbetade nödvatten- och katastrofplaner, det kommer alltid att finnas möjlighet att hämta vatten i utplacerade tankar.

Varför utfärdar ni inte bevattningsförbud om läget är allvarligt?

Bevattningsförbud är vår sista utväg. Det utfärdas inte förrän vi kan se att det kommer att råda allvarlig brist på vatten. Vi har tidigare haft bevattningsförbud i Båstads kommun varje sommar, men sedan förra året utfärdas det bara när det verkligen behövs. Orsaken är att det inte har hörsammats innan. Går vi ut med ett bevattningsförbud ska läget vara kritiskt, det måste tas på allvar. Om alla hörsammar vår uppmaning att spara på vattnet slipper vi bevattningsförbud. I nuläget har vi bevattningsförbud i Båstads kommun.

Jag har en egen brunn som håller på att sina. Vad ska jag göra?

Om din privata brunn håller på att sina så ska du kontakta ett firma som kan leverera vatten till dig, till exempel en spolbilsfirma. Kostnaden för vattenleveransen står du själv för.

Hur länge ska jag spara på vattnet?

Det är alltid bra att tänka på en klok vattenförbrukning och inte använda mer än nödvändigt. När det är så här varmt är det extra viktigt. Låt dina goda vattensmarta vanor fortsätta även efter sommaren. Alla tjänar på att vi sparar på vårt vatten.

 

Varför ska jag spara på vattnet?

Den långa perioden av varmt och torrt väder har gjort att vattenverken får jobba för fullt och ligger nära maxkapaciteten. Genom att vi hjälps åt att använda vattnet klokt säkerställer vi försörjningen.

Spelar det verkligen någon roll om jag sparar några liter vatten när jag borstar tänderna?

Ja, det betyder mycket. Nu spelar varenda droppe roll, 12 liter vatten rinner det ut varje minut! Om vi alla hjälps åt och stänger av kranen medan vi borstar tänderna så blir det några procent av den totala förbrukningen i varje kommun. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar tänderna sparas sammanlagt cirka 36 liter vatten. Det gör skillnad!