Vatten i Båstad

En jättelik befolkningsexplosion på sommaren. En stor ås som ger utmaningar i form av höjdskillnader. En grundvattennivå som tvingar folk att tänka till. Ändå kan kommuninvånarna i Båstad ta sitt vatten för givet. Vi har pratat med två killar som ser till den saken.

Vi träffar Anders Eriksson och John-Erik Jansson på reningsverket i Torekov. De har båda titeln drifttekniker. Det innebär att de ser till att Båstadsborna får rent och gott kranvatten varje gång de vrider på kranen där hemma, dygnet runt, året om. 

I Båstads kommun jobbar vatten och avlopp tillsammans, så reningsverket i Torekov är hemmaplan för Anders och John-Erik. De har hela kommunen som sitt arbetsfält, och en bra bit över 50 anläggningar att se över. Det kan vara vattenreservoarer, reningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer.

– Det är ett komplext system, säger John-Erik som jobbat som drifttekniker i 15 år och dessförinnan som både elektriker och VVS:are.

Åsen delar av

En del av det komplexa är Hallandsåsen skyldig till. Den delar av kommunen. För att få ut vattnet till invånarna på ena sidan behövs det tryckstegring, medan det behövs tryckreducering till invånarna på den andra sidan åsen. Det stora tunnelbygget genom Hallandsåsen gjorde att brunnarna uppe på åsen torkade ut. Då drogs det nya ledningar och byggdes ett vattentorn uppe på åsen.

En annan del av det komplexa utgörs av den enorma skillnaden i kommunens befolkningsantal från vinter till sommar. När sommargästerna väller in, och i synnerhet under tennisveckorna, blir det vattenbrist på södersidan av åsen.

– Det märks direkt. Det är därför vi måste utfärda bevattningsförbud i kommunen när det behövs. Det blir vattenbrist annars, säger Anders.

Anders har lite mer administrativa arbetsuppgifter än sin kollega. Bland annat jobbar han med provtagning och säkerställer så att vattnet hela tiden håller en kvalitet som ligger i enlighet med rekommendationerna från Livsmedelsverket.

John-Erik förklarar att han för sin del är något av en optimeringstekniker:

– Det går alltid att få ut lite till av ett vattenverk eller en pumpstation. Vi har stor frihet när det gäller att jobba med systemet. Man får förstås fråga först om det handlar om stora kostnader, men vi har fria händer att experimentera lite grann och det är en av tjusningarna med jobbet. Man blir stolt över sig själv när man kommer på en förbättring.

Båda är vana att gå in och täcka upp för kollegor när det behövs.

– Man får vara lite av varje, i och med att driftorganisationen för vatten och avlopp är sammanslagna. Hade vi varit delade hade vi bara varit två personer på vattensidan. Men nu kan vi få vara avloppstekniker ibland, och få hjälp av de killarna omvänt. Vi är fem personer totalt, berättar de.

Omväxlande arbete

Anders beskriver arbetet som just omväxlande:

– Det är skönt att få vara både inne och ute, och vi är ett gott gäng. Dessutom har vi en del kundkontakter, och det är oftast väldigt roligt.

– När folk ringer till oss är de kanske inte på så bra humör först. Det finns ofta en oro med i bilden. Vattnet är kanske missfärgat eller så är trycket dåligt. Ingen ringer ju för att säga att vattnet smakar gott. Men nästan alltid kan man förklara och så blir det ett trevligt möte.

Det finns tio vattenverk i Båstad kommun, varav sex på södersidan och fyra i norr. Det här gör att vattnets sammansättning kan se lite olika ut beroende på var i kommunen man bor. Beroende på vattnets sammansättning behöver man ibland behandla det, ibland inte. I till exempel Torekov tillsätts kemikalier för att få rätt nivå på järn och mangan.

– På något ställe tillsätts lite lut eller soda för att hålla koll på pH-värdet. Men vi ser alltid till att vattnet överallt uppfyller de rekommendationer som Livsmedelsverket har. Vi är uppmärksamma och det har faktiskt hänt att vi tagit till kraftiga åtgärder. 2014 upptäckte vi en liten mängd ftalater i en djupbrunn i Förslöv. Då stängde vi ner den för all framtid, trots att det inte finns några egentliga gränsvärden. Säkerheten kommer först.

De är båda stolta över sina arbeten, och visst händer det att de tänker på att de är en del av samhällsbygget. 

– Inte så att man går och tänker att ”det är tur att jag finns” varje dag. Men vatten är vårt viktigaste livsmedel, utan det hade det blivit jobbigt för oss alla.

Larmet går

Under vårt samtal plingar det i deras telefoner. De får larm dagligen. Ibland är det ett A-larm, och då är det akut. Strömavbrott eller stopp någonstans. Kanske en läcka. Ibland är det ett B-larm och då säger någon indikator till dem att något kan vara på väg att hända, som att pH-värdet någonstans närmar sig en larmgräns.

– Men vi gör en massa andra saker. En sak är att förbättra skalskydden på vattenverken. Kraven på säkerhet har ökat dramatiskt de senaste åren. Det ska vara godkända lås, sabotageskydd, gallerdörrar, larm på luckor till nedgrävda pumpstationer, allt möjligt.

Det finns omkring 15 000 fastboende i Båstads kommun. Vissa sommarveckor vistas här över hundratusen. Alla kan tryggt vrida på kranarna i sina hem. Till viss del tack vare två drifttekniker som dricker upp sitt kaffe och blickar ut på Hallands Väderö från Torekovs reningsverk, beläget en välmatad inspark från havsbrynet.