VA-utbyggnad i Norrvidinge

Pågående projekt 2016-12-02 08:30
Svalöv: Norrvidinge

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till 119 fastigheter i Norrvidinge med omnejd är klar. Inkopplingsarbetet pågår för fullt. 

Startdatum: 2015-03-16 10:05

Bakgrund

Utbyggnaden följer Svalövs kommuns Strategi för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden. Varje fastigheter kommer att förses med en förbindelsepunkt (anslutningspunkt) för både spillvatten (avlopp) och dricksvatten. 


Detta gör vi

Alla fastigheter i Norrvidinge ska anslutas till spillvattennätet via en LTA-pumpstation. LTA står för "Lätt trycksatt avlopp" och innebär att varje fastighet har en pumpstation som trycker vattnet genom ledningen. LTA används vid till exempel kuperad terräng eller långa ledningssträckor och är vanlig på landsbygden. 

LTA-station levereras efter avrop till fastighetsägaren på NSVA:s bekostnad, medan ansvaret för inkopplingen står på fastighetsägaren.

Vid anslutning till kommunalt vatten kontaktas NSVA för uppsättning av vattenmätare och för själva inkopplingsarbetet ute vid anslutningspunkten.

Entreprenör

AKEA

Mer information:

Om du har frågor om projektet som helhet vänligen kontakta Jimmy Lubera.  För anslutningsfrågor kontakta Rikard Bergqvist.

Mer information


Jimmy Lubera
Projektledare
jimmy.lubera@nsva.se
010-490 97 60

Mer information


Rikard Bergqvist
VA-ingenjör: Anslutningsfrågor
rikard.bergqvist@nsva.se
010-490 98 63