Billeberga: Svalövsvägen och Värmövägen

Pågående projekt 2019-09-16 14:06
Svalöv: Södervägen 1-3, Svalövsvägen 2-12, Värmövägen 2-12, Kvarnvägen 1-2 och Snickarevägen 2, Billeberga

För att förbättra situationen med ledningsnätet i Trädgårdsvägen i Billeberga bygger NSVA om och ut ledningsnätet längs Värmövägen och Svalövsvägen.

Startdatum: 2019-09-16 08:00 Beräknas klart: februari 2020

Detta gör vi

NSVA byter ut samtliga VA-ledningar i framförallt Värmövägen och Svalövsvägen. En helt ny dagvattenledning anläggs för att klara den utökade volymen av vatten från bostadsområdet i nordväst.

Så påverkas du

Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter att uppstå, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter. 

Begränsad framkomlighet kommer att råda. Det kan även uppstå problem med att nå fastigheterna med bil under vissa delar av grävarbetet. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vissa vägar kommer att vara avstängda under VA-arbetet och trafik kommer stundtals att behöva ledas om via Billeberga industriområde. Framförallt kommer Svalövsvägen att vara avstängd under en längre tid.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Entreprenör

NCC

Kontaktinformation

Projektledare: Thomas Rosenqvist. E-post: thomas.rosenqvist@nsva.se