Årup, Billeberga

Pågående projekt 2017-06-14 12:39
Svalöv: Årup, Billeberga

NSVA har fått i uppdrag av Svalövs kommun att utföra utbyggnad av spillvattennätet i Billeberga, kallat Projekt Årup.

 

Startdatum: 2017-08-07 08:00 Beräknas klart: november 2017

Detta gör vi

Nu är ledningssträckan fastställd och VA-arbetena kommer att starta i början av augusti och utföras av NSVAs upphandlade entreprenör NCC.

Anslutningen till det kommunala spillvattennätet är obligatorisk för berörda fastigheter och den kommer att ske med hjälp av en LTA-anläggning. Läs gärna mer om LTA-anläggning här http://www.nsva.se/var-verksamhet/spillvatten/lta-anlaggning/

Så påverkas du

Innan arbetet påbörjas kommer en syneförrättning att genomföras av berörda fastigheter. Fastighetsägarna kommer att kontaktas av besiktingsföretaget Bergsäker AB.

Under den tid VA-arbetet pågår i området kommer buller från maskiner att förekomma och det kommer att råda begränsad framkomlighet. Vi ber vänligast om överseende med detta.

Entreprenör

NCC

För anslutningsfrågor: Patrik K Andersson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 98 39. E-post: patrik.k.andersson@nsva.se

Mer information


Anna Paulsson
Projektledare
anna.paulsson@nsva.se
010-490 98 71