Norra Infartsgatan 1-57

Pågående projekt 2019-07-12 10:41
Landskrona: Norra Infartsgatan 1-57

På uppdrag av NSVA ska NCC NoDig utföra renovering av spillvattenledningen (leder bort avloppsvatten från till exempel toalett, bad och disk) och dagvattenledningen (leder bort regn- och smältvatten) med flexibelt foder i Norra Infartsgatan i Landskrona. 

Startdatum: 2019-08-05 07:00 Beräknas klart:2019-08-16 16:00

Detta gör vi

Arbetet utförs med ett schaktfritt ledningsbyggande och beräknas pågå vardagar under perioden måndagen den 5/8 till och med fredagen den 16/8 mellan kl 07-16.

Relining innebär att man för in en ny ledning inuti den gamla. Den stora fördelen är att man inte behöver gräva så mycket, vilket medför en minskad störning för omgivningen. Genom denna metod kan vi täta ledningarna och få ett helt nytt ledningsnät utan att gräva upp gator. Här kan du läsa mer om relining.

Bilderna ovan visar relining av dricksvattenledningar. Tillvägagångssättet vid relining av spill- och dagvattenledningar är likartat.

Så påverkas du

Både vatten och avlopp kommer att fungera som vanligt under tiden som arbetet pågår.

Trafiken kommer att påverkas på den aktuella sträckan då arbete pågår. Aktuell skyltning på plats kommer att meddela om annan färdväg är aktuell eller om man kan passera befintliga arbetsfordon.

Under installation av de nya ledningarna kan det kortvarigt uppstå lukt från polyester. Lukt kan undvikas om man fyller på vatten i samtliga vattenlås i toaletter, duschar, handfat och golvbrunnar. Lukten är ofarlig och försvinner när installationen är klar. Lukten kan även vädras bort.

Entreprenör

NCC NoDig

Mer information


Filip Westberg
Projektledare
filip.westberg@nsva.se
010-495 87 25