Grönkullagatan och hörnet Vasatorpsvägen/Regementsvägen

Pågående projekt 2018-09-27 09:35
Helsingborg: Grönkullagatan och hörnet Vasatorpsvägen/Regementsvägen

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) kommer på uppdrag av Helsingborgs kommun utföra avloppsarbeten i ovan nämnda område under vecka 40 och 41.

Startdatum: 2018-10-01 07:00 Beräknas klart:2018-10-12

Detta gör vi

Avloppsserviser ska förläggas som möjliggör nybyggnationen i hörnet Vasatorpsvägen/Regementsvägen samt på Grönkullagatan.

Så påverkas du

Regementsvägen kommer att vara helt avstängd från trafik från och med måndagen den 1 oktober och två veckor framåt. Om det utifrån säkerhetssynpunkt är möjligt kommer vi att öppna vägen tidigare.

På Grönkullagatan kommer begränsad framkomlighet att råda.

För information om hur busstrafiken påverkas vänligen läs här

Vi ber om förståelse för vårt arbete. Vid problem, vänligen kontakta personal på plats.

Entreprenör

AKEA

Mer information


Börje Persson
Projektledare
borje.persson@nsva.se
010-490 97 00